Raadsel Gerbrig Arentz de Cuiper (laatste reactie 8 augustus 2023)

22 februari 2020

Mevrouw Truus van Wissen-Janssen komt bij het uitzoeken van haar stamboom een raadsel tegen. Daarom doet ze een beroep op ons.

 

Ik heb een vraag waar ik zelf maar niet uit kom! Het volgende:

 • Johannes Matser, geboren in 1685 te Rheden – overleden 01-03-1749 te Zwolle. Hij was gehuwd op 18-09-1701 te Rheden met:
  Gebrig Arentz de Cuiper, geboren 23-01-1678 te Rheden – overleden in 1717 te Rheden.
 • Jan Arentz Verhaaf, geboren 20-05-1677 te Rheden – overleden juli 1717 te Rheden. Hij was gehuwd (nu komt het) op 18-09-1701 te Rheden met:
  Gerbrig Arentz de Cuiper,  geboren 23-01-1678 te Rheden – overleden in 1717 te Rheden.

Zoals U ziet is Gerbrig op dezelfde dag met twee verschillende mannen getrouwd. Waar ik ook zoek, telkens komt ik op deze gegevens uit.
Is er heel misschien een mogelijkheid dat u in uw archief kunt kijken en voor mij dit raadsel kunt oplossen? Of misschien heeft een van uw leden hier informatie over.
Ik kom maar niet verder met mijn stamboom door dit geval. Zowel Johannes Matser als Jan Arentz Verhaaf zitten in mijn stamboom.

Alvast heel hartelijk dank.

 

Met vriendelijke groet,
Truus van Wissen- Janssen

2 reacties

 • Everlien Salawan Bessie - Liet

  Genoemde vraag lees ik nu pas, eerder had ik deze nog niet gezien, vandaar de nu wel late reactie.
  De gegevens die Mw Truus van Wissen benoemd, komen uit verschillende publicaties op Internet.
  Publiceerde gegevens van Genealogen wil niet zeggen dat deze ook juist zijn.
  Een genealoog heeft vroeger gedacht dat Gerbrig getrouwd was met Johannes Matser, en zo is dat overgenomen door weer andere Stamboomonderzoekers, zonder daar zelf enig onderzoek naar te doen. In de door mij geraadpleegde archieven staat nl. nergens exact omschreven wie de vrouw is van Johannes Matser.
  Uit alles wat ik gevonden heb, kan ik enkel concluderen dat Jan Arentz Verhaaf getrouwd was met Gerbrig Arends de Cuiper, zo heb ik dat ook in mijn publicaties staan.
  Hierbij enkele “bewijzen”:
  • De oudste zoon van Johannes Matser, Arend trouwt met Grietjen Verhaaf. Zij is op haar beurt een dochter van Jan Arentz Verhaaf en Gerbrig Arends de Cuiper.
  En daarnaast waren Arend en Grietjen neef en nicht.
  Transcriptie “huwelijksdispensatien in Gelderland 1617 – 1775” 21-06-1732 ? Huwelijksdispensatie “Arndt Jansen en Margriet Jans Verhoef, beiden wonende te Rheden, zusterskinderen.” [Bron: Memorie- en Resolutieboeken van het Hof van Gelderland.]
  (Opmerking: Zeer vermoedelijk zijn Grietjen Verhaaf, en Margrietjen Jansen één en dezelfde persoon).
  G.A. 0203_504/fol.291 24/30-01-1737 Momberschapsverborging te Rheden over het
  onmundige kind van Arent Matser en Margarita Verhaeff, zijnde: Jannes Matser. Mombers zijn:
  Jannes Matzer en Arent Verhaeff. Borgen worden Hendrik Dijks (opmerking Hendrik was de man van de zus Christijna van Arent Matser) en Berent Janssen.

  • (Uit de DTB Boeken: Het jaar 1705 Den 5 julius. Geboren Een zoon van Jan Arend Verhaav. De naam is Arnoldus. De moeder is geweest Gerberig Arents. Den moeders naam hebbe ick bijgevoegd uit ons trouwboek, in tegenwoordigheid & op versoek van voornoemden Arnoldus. Den 29 juli 1774.
  • 1 vd de kinderen van genoemde Arnoldus Verhaav (ook Arend genoemd) krijgt de naam Gerberick
  • Uit de DTB gegevens, transcripties Harry Bruger, vond ik bij Henrica Verhaaf, dochter van Jan Arentz Verhaaf en zus van de hierboven genoemden Arnoldus (Arend) Verhaaf en Grietjen Verhaaf) de volgende gegevens:

  o 1/5 deel van een huis en hof op de Middagter Steegh, geërfd van haar ouders Jan Arents Verhaef en Gerberigh Arens in leven geweest zijnde echtpaar

  Verder ter info: Zowel genoemde Johannes Matser als Jan Arentz Verhaaf behoren tot mijn voorouders…vandaar dat ik deze kwestie goed uitgezocht heb.

 • dennis baegen

  dankjewel, kan ik meteen ook een wijziging aanbrengen. Ik had Johannes Matser ook staan als getrouwd met Gebrig Arentz.
  (maar ja, wie is nu de moeder van zijn kinderen)

Geef een reactie. Deze wordt na controle geplaatst door de webmaster

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here