Wandelingen

Zondagmiddagwandelingen 2023

  • 2 april: Dieren – Jeroen van Gessel
  • 7 mei: Velp – Nelleke den Boer en Ton Burgers
  • 4 juni: Spankeren – Ton Elzebroek en Wim van den Beukel
  • 2 juli: De Steeg – Jan van den Broek en Harrie Kooijman
  • 6 augustus: Ellecom – John Striker, Hans Cornelissen en Frans de Boer
  • 3 september: Laag-Soeren – Cees Ursem
  • 1 oktober: Rheden – Hermien Rijnbende en Marnix Nijenhof
  • 5 november: Rozendaal – Michael Ruseler en Jan Schaeffer

Te zijner tijd wordt u uitgebreider geïnformeerd over de wandelingen via de pers en op onze website www.oudheidkundigekring.nl.
We starten steeds om 13.00 uur, duur van de wandelingen is circa 1½ uur.
Deelname is voor leden met max. één introducé gratis, niet-leden betalen € 3,– per persoon.