Links

Gemeente Rheden

 

Erfgoed Rheden
Erfgoed Rheden op Facebook
Onze gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed dat daaraan herinnert. Wij vinden het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden. Samen met de eigenaren en andere betrokkenen zetten we ons daarvoor in.

 

Erfgoeddepot Rheden
In dit depot kunt u een beschrijving vinden van de archeologische vindplaatsen die tot nu toe bekend zijn in de gemeente Rheden. Het depot zal telkens worden aangevuld met beeldmateriaal en nieuwe vondsten. Op termijn zult u hier ook alle beschrijvingen van beschermde monumenten kunnen vinden.

 

Rheden op de kaart
Erfgoed-website met veel informatie, films, kaarten en duizenden foto’s. Het erfgoed van de 7 dorpen van de gemeente Rheden, de gemeente Rozendaal en de Z.O.-Veluwezoom op de kaart gezet. Met meer dan 2.000 Points of Interest.

 

Rhedense Canon

Veel historische informatie over onze eigen omgeving. Een mooi naslagwerk


ErfgoedVeluwezoom

Hier vindt u informatie over cultuurhistorische routes.

 

Erfgoedleeft
Leren van vroeger van vroeger voor later. Uitdaging voor Marianne Poorthuis, eigenaar van ErfgoedLeeft, is om erfgoed breed onder de aandacht te brengen en cultuurhistorisch landschap leesbaar en toegankelijk te maken.

 

Onze dorpen op Facebook
Een initiatief van Rheden.nieuws.nl:
Wij verzamelen verhalen, foto’s en wetenswaardigheden op diverse Facebook pagina’s. Deze pagina’s worden gevuld door (oud)inwoners van deze dorpen. Mensen kunnen zelf foto’s posten, vragen stellen aan elkaar en berichten delen, op die manier is er al veel historie voorbij gekomen.
Je bent Velpenaar als
Je bent Rhedenaar als
Je bent Dierenaar als
Je bent Steegenaar als

 

Dieren in Beeld – Deze website laat een groot aantal oude ansichtkaarten en foto’s zien van het dorp Dieren in de periode ±1895-1985.

 

Carolinaberg 1757-2007 – Een groen cultuurmonument.
Deze website van Niek Ravensbergen is zeer de moeite waard.

 

RIQQ Rheden – Cultuurbedrijf RIQQ maakt zich sterk voor kunst en cultuur in de gemeente Rheden.

 

De erfenis van het huis Dalstein.
Filmpje van Elis Duringhof en Nettie Dekker over de geschiedenis en de bewoners van het huis Dalstein in Ellecom

 

Regiobode – Website van het regionale weekblad dat regelmatig aandacht schenkt aan onze lokale geschiedenis. Vanaf week 50 2009 wordt de krant op de site gearchiveerd.

 

Gelders Arcadië – Landgoederenzone van de Veluwezoom van de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen.

 

Gelders Archief  –  Historisch archiefmateriaal, boeken, tijdschriften en gedigitaliseerde briefkaarten van heel Gelderland

 

Gelderland in Beeld  –  Grote beeldcollecties van Gelderland waaronder 50.000 ansichtkaarten en ruim 4000 afbeeldingen van Gelderse kastelen

 

Mijn Gelderland.nl – is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed in onze provincie.

 

Erfgoed Gelderland – Erfgoed is overal, het kleurt het leven en geeft glans. Het erfgoed wordt door vele mensen en organisaties beheerd en is niet voor iedereen goed zichtbaar. Erfgoed Gelderland wil bijdragen aan de zichtbaarheid van het erfgoed en de kwaliteit ervan.

 

Monumenten.nl – Deze website  geeft eigenaren van monumentale panden informatie over de financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. Ook wil Monumenten.nl een platform zijn voor het uitwisselen van ervaringen. Hiermee willen we de kennis onder eigenaren vergroten zodat waardevolle panden behouden blijven.

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zit in het hart van de erfgoedzorg in Nederland.

 

Archieven.nl – Een site voor historisch onderzoek met verwijzing naar vele verwante verenigingen in het gehele land.

 

Arnhems Historisch Genootschap ‘Prodesse Conamur’ – Het Historisch Genootschap Prodesse Conamur (‘Wij trachten van nut te zijn’) is een vereniging van en voor mensen met belangstelling voor de geschiedenis van de stad Arnhem.

 

Gemeente Rozendaal

 

Belangenvereniging Spankeren   –  Alles wat u altijd al wilde weten over het dorp Spankeren

 

Stichting historisch onderzoek Zuid-Oost Veluwezoom.
is ANBI gecertificeerd.

 

De Bockhorst
Bij Spankeren hoort buitenplaats De Bockhorst, genoemd naar het huis De Bockhorst aan de Bockhorstweg.

 

Historie van de wijk Daalhuizen in Velp -Theo van der Hoeven en Anita Matser namen in 2008 het initiatief de historie van de wijk Daalhuizen in kaart te brengen. Het resultaat tot nu toe ziet u op deze fraaie website.

 

Vrienden van de Oude Jan – Stichting vrienden van de Oude Jan zet zich in voor de instandhouding en verfraaiing van dit waardevolle monument, het oudste van Velp

 

Velpsche Courant – De papieren versie van de Velpsche Courant bestaat niet meer. Maar op de digitale versie vindt u talrijke wetenswaardigheden over Velp.

 

Deze link leidt naar oude filmopnamen in oosterbeek/arnhem/velp/de steeg/dieren. Geniet ervan!

 

Gelders Geologisch Museum. – In dit museum aan de Parkstraat in Velp is een grote collectie mineralen vanuit de gehele wereld te zien.

 

IVN Afdeling Oost-Veluwezoom – Actief in en rond Velp, Rozendaal, Rheden, Ellecom, De Steeg, Dieren, Spankeren en Laag Soeren.

 

Groep X – de culturele werkgroep van de Rhedense Dorpskerk, werd opgericht in 1981 en heeft als doelstelling de Dorpskerk als prachtig en uniek monument te behouden en een bredere functie te geven dan enkel een plaats voor de eredienst op zondag en de doordeweekse activiteiten van de kerkelijke gemeente. Er worden ten bate van de instandhouding van het monumentaal kerkgebouw jaarlijks diverse concerten en tentoonstellingen gehouden.

 

Bibliotheek Arnhem  –  Wanneer u op deze site, bij zoeken in de catalogus:,  Ambt Heerlijkheid (geen & teken ertussen !) intypt  vindt u de index van alle oudere Mededelingen en de latere Ambt & Heerlijkheden van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

 

Historische Vereniging Deutekom e.a – De vereniging stelt zich ten doel: de geschiedenis van Doetinchem en naaste omgeving te bestuderen en vast te leggen het in stand houden van historische monumenten te bevorderen.

 

Nederlandse Kastelenstichting – De Nederlandse Kastelenstichting zet zich in voor het behoud van de Nederlandse kastelen en hun omgeving.

 

Nationaal archief – de schatkamer van de Nederlandse geschiedenis. Over vrijwel ieder onderwerp kunt u hier informatie vinden: authentieke documenten, kaarten en foto’s

 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur – Het landelijk instituut voor de cultuur van het dagelijks leven en het immaterieel erfgoed. Op deze website vindt u nieuws en kennis over volkscultuur.

 

Regionaal archief Zutphen – Het Regionaal archief  Zutphen bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. In het depot van het Stads- en Streekachief Zutphen ligt een schat aan prenten en kaarten opgeborgen.

 

De Koninklijke Bibliotheek – De KB is de nationale bibliotheek van Nederland: wij brengen mensen en informatie samen. Onze kernwaarden zijn: toegankelijkheid, duurzaamheid, innovatie en samenwerking.

 

Oudheidkundige Vereniging De Marke – Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen, Ugchelen

 

Historische Kring Westervoort – Ruim 25 jaar geleden werd de Historische Kring Westervoort (HKW) opgericht. De leden proberen de sfeer van het dorp te behouden en zijn geschiedenis vast te leggen.

 

Een wagen vol verhalen
Een wagen vol verhalen is een site vol….inderdaad verhalen. Prachtig om van alles te kunnen lezen over tradities en gebruiken in Gelderland. Maar deze site nodigt u ook uit om vooral een eigen bijdrage te leveren.