Organisatie

Contact

Bestuur

Voorzitter
Penningmeester / ledenadministratie
Vice-voorzitter

Tijdschrift Ambt & Heerlijkheid

Eindredacteur
Redactielid

Website

Webmaster

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is een vereniging met een bestuur, werkgroepen en leden. Naast de vaste werkgroepen kunnen er in geval van incidentele projecten, ad hoc werkgroepen gevormd worden.

Om de overleg- en informatielijnen naar de werkgroepen kort te houden, zit er in elke werkgroep iemand van het bestuur.
Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

De Kring zou het aantal werkgroepen graag willen uitbreiden met één voor het digitaliseren van bestanden en één voor topografische fotoregistratie ten behoeve van haar archief. Dit laatste om verdwijnende locaties of veranderende dorpsgezichten vast te leggen.

Wie belangstellend is of meer wil weten, kan terecht bij een van de bestuursleden.