De Kring

Doelstelling
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten doel gesteld:
De bevordering van de kennis van land en volk van de Veluwezoom, in het bijzonder van de gemeenten Rheden en Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van lezingen en exposities, het bewaren van historische voorwerpen en door het bevorderen van plaatselijk onderzoek op historisch gebied alsmede door steun van en samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen die een soortgelijk doel nastreven.

 

Activiteiten
Het archief van de Kring wordt bewaard in het Gelders Archief Arnhem en omvat een grote verzameling boeken, dia’s, foto’s en andere voorwerpen. In overleg zijn deze archiefstukken voor eenieder te raadplegen.
Vier maal per jaar wordt er een lezing gehouden door een deskundige die een interessant onderwerp belicht. In de zomer en de winter wordt voor de leden een excursie georganiseerd. Het eigen periodiek “Ambt & Heerlijkheid”, dat per kwartaal verschijnt, bevat onderwerpen die een raakvlak hebben met zowel de lokale als de regionale geschiedenis. In alle acht dorpen wordt er jaarlijks een historische wandeling georganiseerd.

De Kring is aangesloten bij Erfgoed Gelderland.

 

Statuten Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal

Verkort beleidsplan 2020-2025