Leden

Voor het functioneren van een vereniging zijn leden onmisbaar. Wij heten eenieder die geïnteresseerd is in (de plaatselijke) geschiedenis, ongeacht leeftijd of opleiding, van harte welkom in de Kring.

Voor een niet-gesubsidieerde vereniging als de onze zijn structurele inkomsten onmisbaar om een en ander te kunnen bekostigen. Heel simpel: met méér leden kan de Kring méér doen. De jaarcontributie bedraagt € 30,–.

Als lid profiteert u van voordeeltjes: kosteloos Ambt & Heerlijkheid, vrije toegang tot lezingen (ook voor één introducé), deelname aan Kringexcursies, enzovoort.