Najaarsexcursie naar Kasteel Amerongen en Museum Hoge Woerd

Op woensdag 25 september 2024 een excursie naar Kasteel Amerongen en Museum Hoge Woerd. Deze zal alleen doorgang vinden bij aanmelding van tenminste 50 deelnemers.

 

’s Morgens bezoeken we, na de koffie met gebak, eerst het nieuwe Museum Hoge Woerd in De Meern. Dit archeologiemuseum van Utrecht is gehuisvest in een moderne interpretatie van het vm. Romeins Castellum Hoge Woerd. Bewonder hier het 2000 jaar oude Romeinse schip met zijn complete inventaris, beklim de muren van het imposante fort en reis door de geschiedenis van mens en landschap. Een uniek en interactief museum voor jong en oud, bovenop UNESCO-werelderfgoed. Er is een virtuele tour beschikbaar en er zijn audio-tours die u tegen betaling op uw eigen smartphone kunt doorlopen. Zie voor meer informatie: www.museumhogewoerd.nl/aanbod

 

Voor de lunch vertrekken we om 12.00 u. met de bus naar Hotel-Café-Restaurant Buitenlust in Amerongen.
Na de lunch te hebben genoten wandelen we om 13.30 u. ca. 700 m. naar Kasteel Amerongen.

Oorspronkelijk is het kasteel een dertiende-eeuwse woontoren die werd gebouwd in de uiterwaarden van de Rijn. De gebroeders Henric en Diederic Borre kregen in 1286 toestemming van de Hollandse graaf Floris V om “een Huys te doen timmeren”. In de zestiende eeuw vestigde Goert van Reede zich op het kasteel. De familie Van Reede bleef meer dan drie eeuwen lang eigenaar. In 1673 werd het kasteel, dat toen in bezit was van Godard Adriaan van Reede en Margaretha Turnor, door de Franse troepen van Lodewijk XIV platgebrand. Op de oude fundamenten werd een Hollands classicistisch huis gebouwd, zoals dat er vandaag de dag nog staat.  De herbouw van Kasteel Amerongen was het voorbeeld voor de herbouw van Middachten dat eveneens verwoest was en dat in bezit was van hun zoon Godard, die getrouwd was met de Vrouwe van Middachten, Ursula van Raesfelt. Zie voor de interessante verbanden tussen Middachten en Amerongen:

https://www.middachten.nl/wp-content/uploads/2019/01/Amerongen-en-Middachten-twee-kastelen.pdf

 

Begin 18e eeuw wordt het kasteel door Henriëtte Gravin van Nassau Zuylestein van binnen geheel naar de eisen van die tijd aangekleed met fraai meubilair en kasten gevuld met porselein, zilver en damast. Wanneer in 1795 het Franse leger de Nederlanden binnenvalt, vertrekt de Oranjegezinde familie van Reede samen met stadhouder Willem V naar Engeland.

Pas tegen het einde van de negentiende eeuw wordt het kasteel weer opnieuw bewoond. Het bezit van de familie Van Reede gaat over op de familie Van Aldenburg Bentinck. Met aandacht en passie voor het authentieke karakter liet Graaf van Aldenburg Bentinck het kasteel aanpassen aan de eisen van zijn tijd. Architect Pierre Cuypers krijgt rond 1900 opdracht om een aantal kamers aan te passen en te verfraaien. Het historische interieur van Kasteel Amerongen geeft dan ook een prachtig beeld van de inrichting van een adellijke familie uit het begin van de twintigste eeuw. De oudste stukken van de collectie stammen uit de periode van de familie Van Reede uit de zestiende tot en met negentiende eeuw. De familie Van Aldenburg Bentinck heeft in de twintigste eeuw de collectie verrijkt met vele meubelen, portretten, muziekinstrumenten en andere voorwerpen.
Meer info zie: www.kasteelamerongen.nl

 

Tijdschema en opstapplaatsen (alle tijden bij benadering o.v.v. verkeerssituatie)

 • 8.00 u. uit Dieren, parkeerplaats Ericaplein (achter Winkelcentrum Calluna)
 • 8.10 u. uit Ellecom, bushalte Dorp, tussen Pieperslaan en Kastanjelaan
 • 8.15 u. uit De Steeg, bushalte Brantsenpark
 • 8.20 u. uit Rheden, bushalte Schietbergseweg, schuin t.o. Restaurant Strijland
 • 8.30 u. uit Velp, bushalte bij Den Heuvel
 • 10.00 u. aankomst bij Museum Hoge Woerd te De Meern, koffie met gebak in het museumcafé
 • 10.30 u. bezichtiging museum m.b.v. een app op uw eigen smartphone. Daarnaast zijn er optioneel 3 verschillende audiotours verkrijgbaar à € 4,–. De toegang is gratis.
 • 12.00 u. vertrek naar lunchlocatie Buitenlust te Amerongen
 • 12.30-13.30 u. lunch
 • 13.30 u. wandeling naar Kasteel Amerongen (ca. 700 m.)

De toegang is gratis op vertoon van een geldige:
Museumjaarkaart, Vriendenloterij VIP-kaart, Rembrandtkaart, ICOM–kaart, lidmaatschapskaart Stichting Vrienden Kasteel Amerongen. Heeft u één van deze kaarten, neem die dan mee! Heeft u die niet, dan komt de entree van € 17,50 p.p. bovenop de deelnamekosten.

 • 14.00 u. Start rondleiding met gidsen in groepen van 10 personen door het kasteel, daarna wandelen door de kasteeltuinen
 • 16.30 u. Wandeling naar de bus
 • 17.00 u. Vertrek van de bus, aankomst Velp – Dieren plm. 18.00-18.30 u.

 

Deelname/aanmelding

De kosten van deze excursie bedragen € 60,– p.p. op basis van gebruik van één van de hiervoor genoemde kaarten. Heeft u die niet, dan betaalt u dus € 77,50 p.p.

 • Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 55 personen, toewijzing vindt plaats op volgorde van ontvangst van uw betaling.
 • Inbegrepen in dit bedrag: busvervoer, koffie met gebak bij Museum Hoge Woerd, lunch bij Restaurant Buitenlust, rondleiding in Kasteel Amerongen.
 • Niet inbegrepen: audiotours in Museum Hoge Woerd, alcoholische versnaperingen bij de lunch.
 • Aanmelden/reserveren vóór 15 juli a.s. door overmaking van € 60,– resp. € 77,50 p.p. naar rek.nr.  NL83ABNA0556713591 t.n.v. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal o.v.v. excursie Amerongen en aantal personen.  Bevestig uw deelname daarna per e-mail aan penningmeester@oudheidkundigekring.nl met vermelding van de namen, adressen en telefoonnummers van de deelnemers en de gewenste opstapplaats. U ontvangt na 15 juli bericht over plaatsing. Ieder lid mag maximaal één introducé meenemen.