Overzicht gebruikte boeken

De Oudheidkundige Kring heeft veel gebruikte boeken in haar bezit. Deze zijn, naast de eigen publicaties, ook te bestellen. U vindt een overzicht van alle boeken op onze website onder het kopje ‘Publicaties’. Bij de betreffende titel wordt de aanduiding ‘gebruikt’ vermeld.