Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 65 JAAR

De Oudheidkundige Kring is in 2019 begonnen aan een bijzonder jaar. Een jaar waarin het 65 jaar geleden is dat de vereniging werd opgericht. Dat was op 11 januari 1954 in Hotel De Engel (foto). Maar 2019 is ook een jaar waarin de inrichting van de eigen archief- en bibliotheekruimte zover is gevorderd, dat in november 2019 ‘open huis’ gehouden kan worden. Het bestuur van de Kring heeft besloten om dit te vieren met acht ‘cultuur-historische weekenden’.

 

Acht jubileumweekenden
De stuurgroep ‘Jubileum’ is samen met een groep vrijwilligers al enige maanden bezig met de voorbereidingen van de verschillende activiteiten in de acht dorpen. Zij bereidt inmiddels verschillende presentaties/tentoonstellingen of anderen activiteiten voor. Nadere informatie volgt via publicaties in de betreffende dag- en weekbladen en de website van de Kring. Het gehele jaarprogramma heeft als thema gekregen ‘ONDERWEG; langs wegen en paden in Ambt en Heerlijkheid’. Het woord ‘Ambt’ verwijst naar de oude naam van de gemeente Rheden, het Schoutambt Rheden, en het woord ‘Heerlijkheid’ verwijst naar de oude naam van de gemeente Rozendaal, de Heerlijkheid Rozendaal.

De jubileumweekenden starten bijna allemaal op vrijdagavond van 19.30 – 22.00 uur en gaan door op zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.

 

Hieronder volgen de acht cultuur-historische weekenden in de acht dorpen van de Kring.

 

1. Opening in het dorp De Steeg
In samenwerking met de 25-jarige Stichting Parkhuis.
Data: 12-13-14 april
Locatie: Het Parkhuis, Parkweg 5, De Steeg
Programma: Vrijdagavond na het welkom volgt de opening door de burgemeester van Rheden, de heer Carol van Eert. Daarna de bezichtiging van de expositie ‘Een wandeling door De Steeg rond 1900’, met o.a. schilderijen van Theo Goedvriend (1879-1969).
Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie te bezichtigen.
Zondagmiddag is er om 13.00 uur een dorpswandeling en om 15.00 uur een lezing door Walter de Wit met als titel ‘De Steeg van toen’.

 

2. Rozendaal
Data: 10-11-12 mei
Locatie: Torckschool (en directe omgeving)
Programma: Vrijdagmiddag van 16.00 – 17.30 uur is de opening door de burgemeester en kinderburgemeester van Rozendaal en bezichtiging van de expositie ‘Onderwijs in Rozendaal; een lange weg van les bij de koster tot Dorpsschool’.
Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie geopend en worden twee workshops georganiseerd.
Zondagmiddag om 13.00 uur is er ook een dorpswandeling door de dorpskom en langs de Torck-school.

 

3. Ellecom (voorlopig)
Data: 14-15-16 juni
Locatie: Fletcher Hotel Landgoed Avegoor, Zutphensestraatweg 2
Programma: Vrijdagmiddag wordt tussen 16.00 en 17.00 uur een lezing verzorgd door Dr. Elize Storms over Gelders Arcadië, in Hotel Landgoed Avegoor. Zaterdagmiddag wordt daar de expositie ‘Monumenten in Ellecom’ geopend. Op zondagmiddag om 13.00 uur zijn er naast deze expositie ook dorpswandelingen.

 

4. Dieren (voorlopig)
Data: 12-13-14 juli
Locatie: volgt
Programma: Vrijdagavond is de opening van de expositie ‘Geschiedenis van de Traverse Dieren’. Hierbij is het vorig jaar verschenen boek ‘Traverse Dieren’ van Wencel Maresch een belangrijke leidraad.
Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie te bezichtigen. Tevens wordt er een wandeling georganiseerd.

 

5. Velp (voorlopig)
Data: 16-17-18 augustus
Locatie: volgt
Programma: Vrijdagavond wordt de expositie ‘Indië in Velp’ geopend en wordt een inleidende lezing verzorgd. Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie geopend. Zaterdag geeft de heer Gerrit van Middelkoop een lezing over de Velpenaar kapitein Rudolph Macleod, de vader van Non en de man van Mata Hari.
Zondag om 13.00 uur start een wandeling langs woonhuizen van voormalige Indiëgangers.
Oproep: Voor hulp en het ter beschikking stellen van documenten/film&video en voorwerpen voor de tentoonstelling. Info: Willem Kleijn 06-21865900.

 

6. Spankeren
Data: 14-15 september
Locatie: Dorpskerk, Kerkweg 2
Programma: Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie ‘Rampen door de eeuwen heen’ te bezichtigen.
Op zondagmiddag start om 13.00 uur een wandeling over het kerkhof onder leiding van Ton Elzebroek en/of Wim van den Beukel

 

7. Rheden
Data: 11-12-13 oktober
Locatie: Dorpshuis Rheden ‘Willem de Zwijger’, Meester B. van Leeuwenplein 3.
Programma: Vrijdagavond, zaterdag- en zondagmiddag, bezichtiging van de expositie ‘Rheden in oude afbeeldingen’.
Zondagmiddag 13.00 uur is er een wandeling langs de bebouwing aan de eeuwenoude Groenestraat.

 

8. Laag-Soeren, jubileumweekend en de slotmanifestatie van de Kring (voorlopig)
Data: 15-16-17 november
Locatie: ’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25A
Programma: Een expositie over het dorp Laag-Soeren verzorgd door de leden van de archiefgroep Laag-Soeren.
Slotmanifestatie; een expositie over de overige dorpen en over enkele dorpoverstijgende thema’s zoals bijvoorbeeld ‘ínfrastructuur’. Dit allemaal vanuit het thema ’ONDERWEG; langs wegen en paden in Ambt en Heerlijkheid’. Vrijdagavond wordt de slotmanifestatie geopend en zijn de exposities en het archief van de Oudheidkundige Kring te bezichtigen.
Zaterdag- en zondagmiddag is dit eveneens het geval.
Zondagmiddag om 13.00 uur start een dorpswandeling.
De afsluiting van het jubileumjaar is om 16.00 uur.
Oproep: Voor de slotmanifestatie kan het bestuur nog hulp gebruiken. U kunt zich aanmelden bij Jan Jansen. Mail: jan.jansen46@planet.nl of tel: 0313-416884.