Nieuwsbrief 1 – Februari 2020

Met ingang van dit jaar verschijnt er viermaal per jaar een nieuwsbrief. Deze gaat naar alle leden met een e-mailadres. Dat zijn er 446 van de ruim 600 leden.