Nieuwe Ambt & Heerlijkheid

Vanaf vrijdag 4 september is nummer 208 van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De Oudheidkundige Kring van Rheden/Rozendaal, te koop voor € 4,75 bij The Read Shop in Dieren en Velp, Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp, Firma Elderman, Groenestraat 54, Rheden, Bakkerij Samberg in Ellecom en Kapsalon De Oude Post in De Steeg.

Met artikelen over:
• Zwerfstenen in de bossen van De Steeg, Ellecom en Dieren.
• Het beekdal in Rozendaal.
• Spankeren tijdens de Tachtigjarige oorlog.
• De schippersbeurs in Dieren.
• Een wonderschoon gebouwtje in de Havikerwaard.
• Epidemieën toen en nu in deze streken.
• Jan Mankes, Hollands meest verstilde schilder in Eerbeek.
• Kasteel Biljoen en Jan Toorop in Velp – Uit de brieven aan Mili Herman (Lüps).