Nieuwe Ambt & Heerlijkheid

Het juninummer, nummer 215, van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De Oudheidkundige Kring Rheden/Rozendaal, is vanaf vrijdag 3 juni 2022 voor € 4,95 te koop bij:

The Read Shop in Dieren en Velp,
Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
Firma Elderman, Groenestraat 54 in Rheden,
Bakkerij Samberg in Ellecom,
Kapsalon De Oude Post in De Steeg.

 

In dit nummer:

  • Herinneringen aan De Nederlandse Protestanten Bond Velp in de jaren vijftig door John Jansen van Galen.
  • Het Tolhuis in Spankeren.
  • Dominee Broer de Jong, predikant van Ellecom en De Steeg.
  • Over de eerste burgemeester van de gemeente Rheden: Laurentius Joan van der Sluis.
  • Het Van Kinsbergen Internaat in Dieren Deel II: De Schippersschool.
  • Over Jacoba Henriëtte Carolina Buekers uit Velp.
  • Boekbespreking: Emmaüskerk in Dieren.