Nieuwe Ambt & Heerlijkheid

Het maartnummer, nummer 214, van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De Oudheidkundige Kring Rheden/Rozendaal, is vanaf vrijdag 4 maart 2022 te koop voor € 4,95 bij:

The Read Shop in Dieren en Velp,
Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp,
Firma Elderman, Groenestraat 54, Rheden,
Bakkerij Samberg in Ellecom,
Kapsalon De Oude Post in De Steeg.

 

Traditiegetrouw in dit voorjaarsnummer een aantal artikelen over WO II:

  • Hoe zat het met de Nationale Jeugdstorm in Velp?
  • De Gazellefabriek in Dieren tijdens de 2e Wereldoorlog.
  • Van kwinkelerende vogeltjes tot dood en verderf. Over munitie-opslag in de bossen bij De Steeg
  • De oorlog voorbij – een oude foto en een vraag.

Maar ook het vredige dorpsleven van voorheen krijgt aandacht:

  • Dominee Broer de Jong, predikant van Ellecom en De Steeg (deel 2).
  • De bijzondere bewoners van het huis Kastanjelaan 15 in Velp, Dr. P.G. Buekers.
  • Het Jaagpad langs de IJssel; hoe moeizaam ging vroeger het vervoer over water.
  • Door de ligging aan de IJssel had Dieren een Schippersschool. Deel 1: Villa Nova, Carel van Walree Stichting en Johanneshof.