In memoriam Hans Rijnbende (1939-2020)

Op 16 juli jl. overleed op 80-jarige leeftijd ons lid en oud-redactielid Hans Rijnbende. Hans was Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Hans Rijnbende werd op 21 november 1939 geboren te Oegstgeest. Hij was getrouwd met Hermien Rijnbende-Harmsen, vader van 2 zonen en trotse opa van vijf kleinkinderen. Samen met Hermien woonde hij in de 18e-eeuwse boerderij ‘Hoeve de Vlinderkamp’ te Rheden.

 

Na 32 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest is hij vervroegd uitgetreden. Toen kreeg hij tijd om zich met zijn hobby’s bezig te houden. Met steun van Hermien heeft hij een aantal artikelen en boeken over het dorp Rheden en over de gemeente Rheden geschreven. Ook op maatschappelijk gebied was Hans actief. Hij is koordirigent geweest en gaf muzieklessen. Verder was hij secretaris van het Comité 4 en 5 mei en vrijwilliger in een verzorgingstehuis. Sinds januari 2009 was hij één van de ambassadeurs van de stichting SALEK, een stichting die streeft naar goede doelen in nauwe samenwerking met de lokale bevolking.

 

De Oudheidkundige Kring heeft dankbaar gebruik mogen maken van zijn grote kennis op historisch gebied. Aan zijn bijdragen voor het ledenblad Ambt en Heerlijkheid en aan zijn lidmaatschap van de redactie van dit blad denken wij met dankbaarheid terug. Begin 2012 heeft hij na 12 jaar te kennen gegeven zijn lidmaatschap van de redactie te willen beëindigen. Hans speelde ook een grote rol bij de dorpswandelingen in Rheden.

 

Het bestuur en de leden zijn hem dank verschuldigd voor het enthousiasme waarmee hij de bevordering van de kennis van de geschiedenis van de Veluwezoom en zijn bewoners heeft bevorderd. Moge hij rusten in vrede. Zijn echtgenote Hermien en zijn kinderen wensen wij sterkte toe.

 

Jan Jansen, voorzitter