In memoriam Frits Tesser (1931 – 2021)

Op 8 februari 2021 is Frits Tesser overleden. Hij was lid van de Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal en heeft als auteur tussen 2000 en 2012 veel artikelen geschreven die in Ambt & Heerlijkheid (A&H) zijn gepubliceerd.

 

Frits werd op 30 maart 1931 geboren in Nijmegen. Hij was de oudste zoon van het echtpaar Jan en Cor Tes-ser-Tesser, dat een drogisterij had aan de Groenestraat. Het gezin telde zes kinderen. Zijn broertje Theo, die op 3 februari 1933 was geboren, kwam om het leven door een granaat op zondag 29 oktober 1944. Vader Jan Tesser woonde de mis bij in de kerk aan de Groenestraat, hoorde de explosie, holde de kerk uit en zag zijn zoon Theo dood in de armen van een Amerikaanse soldaat. Voor vader Jan Tesser was dit een groot drama, temeer omdat hij bij het bombardement van 22 februari 1944 al zijn vader Godefridus en zijn zussen Cor en Marie had verloren.
Frits, die net als zijn opa Godefridus heette, ging naar het kleine en grote seminarie en trad in bij de paters Montfortanen. Godefridus J.M. Tesser promoveerde in 1966 in Rome cum laude op een onderzoek naar de normen van het christelijk zedelijk leven in de werken van de Heilige Ambrosius van Milaan, aan de Pause-lijke Lateraanse Universiteit.

 

Op 30 april 1967 gaf de bisschop van Den Bosch, mgr. Bluyssen, groen licht voor de oprichting van een nieuwe parochie gewijd aan de heilige Montfort. De bouw van deze kerk was nodig omdat Tilburg, vooral de nieuwe wijk Stokhasselt, flink groeide. De bouwpastoor was Frits Tesser en hij bleef hier pastoor tot 1970. Na nog een periode in Rome, waar hij ook rondleidingen verzorgde door de stad, trad hij uit de orde van de Montfortanen, trouwde en kwam in Velp te wonen en later in Duiven.

 

Met zijn kloosterachtergrond is zijn keuze van onderwerpen goed te begrijpen. Zijn eerste artikel in A&H 127 ging over het kartuizer klooster in Monnik(en)huizen. Dit naar aanleiding van een lezing op 18 novem-ber 1999 door de heer R.CM. Wientjes over Monnikenhuizen. Gevolgd door drie artikelen over De ‘Erffe-licke Permutatie’ in 1576 in A&H nummers 129, 130 en 131. In 2002 begon hij aan een serie van 12 artikelen over ‘Hof te Dieren’ in de late Middeleeuwen. In september 2006 schrijft hij over de strategische aankoop van Hof te Dieren door Graaf Otto van Gelre in 1269. De koop van Hof te Dieren wordt uiteindelijk niet geĆ«ffectueerd. In de nummers 164, 165 en 166 schrijft hij over Frederik I van Rheden. Tenslotte schrijft hij in 2012 een serie over de vroegste geschiedenis van de Oude Jan in Velp in de nummers 174, 175, 176 en 177. Al deze artikelen zijn terug te vinden op onze website. Hierna liet zijn gezondheid het niet meer toe vanuit Duiven naar Arnhem te fietsen voor onderzoek in de Gelderland bibliotheek en het archief.

 

Al met al heeft hij 25 grote artikelen geschreven in ons blad, waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn.