In memoriam Frans Nas (1928-2020)

Ons bereikte het bericht dat Frans Nas op 5 april jl. op 91-jarige leeftijd is overleden in Bilthoven, waar hij al lange tijd woonde. Hij was sinds 1993 lid van onze Kring en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van zijn geboortedorp Dieren door zijn onderzoek en publicaties op het gebied van de bedrijvigheid in dat dorp. Daarvoor kwam hij gedurende vele jaren wekelijks naar Dieren – zoals hij zelf altijd zei “elke woensdag is Dierendag” – om informatie te verzamelen en mensen te bezoeken die hem daaraan konden helpen.

 

Van zijn hand verscheen in 1993 het boek ‘Sigaren uit Dieren’, waarin hij – zelf afkomstig uit een geslacht van sigarenmakers – de geschiedenis van de sigarenfabricage en -handel in dat dorp heeft vastgelegd. In 1999 beschreef hij samen met zijn oude vriend Harrie Wegman de geschiedenis van de leerlooierijen in onze omgeving in een speciale uitgave van ons blad Ambt & Heerlijkheid ‘Een eeuw leerlooien in Dieren, Velp en Rozendaal’. Samen werkten zij ook aan het boek ‘Nijver Dieren, een eeuw handel, ambachten, middenstand en nijverheid in Dieren-Zuid’ dat in 2003 het licht zag. Vervolgens wijdden zij zich met frisse moede aan een vervolg over Dieren-Noord. Een tentoonstelling daarover in 2006 leverde zoveel nieuw materiaal op dat dit project hen boven het hoofd dreigde te groeien. Nadat Harrie Wegman zich genoodzaakt zag om af te haken, werkte Frans onverdroten alleen door, maar ook voor hem begonnen de jaren te tellen. Wencel Maresch stak een helpende hand toe, maar moest na enige tijd constateren dat het voor Frans moeilijk was om tot een afronding te komen. Toen zijn gezondheid verder begon af te nemen, was het Walter de Wit die op zich nam om ervoor te zorgen dat het werk van zoveel jaren niet verloren ging en dat het boek toch kon verschijnen, wat uiteindelijk in 2018 gebeurde. Hoewel inmiddels opgenomen in een verpleegtehuis, kon Frans in november van dat jaar persoonlijk van de presentatie van het boek in alle glorie getuige zijn.

 

De Kring is hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor ons heeft betekend, in het bijzonder ook door het materiaal dat hij in de loop der jaren bij zijn onderzoek heeft verzameld ter beschikking te stellen aan ons archief. Moge hij rusten in vrede!