Andere websites over 75 jaar vrijheid

Gelderland herdenkt
Van september 2019 tot en met mei 2020 herdenkt en viert Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid: een uniek verhaal van een provincie die vanaf Market Garden (september 1944) tot de capitulatie in Wageningen (mei 1945) een centrale plaats innam in de slotfase van de Tweede Wereldoorlog. De gebeurtenissen zijn vormend geweest voor de naoorlogse ontwikkeling en geven betekenis aan kernwaarden van onze huidige samenleving.

 

Gelderland 75 jaar vrijheid
Op de website Gelderland 75 jaar vrijheid vind u veel interessante informatie over Gelderland en de rest van Nederland.