Disclaimer

Hoewel de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal ernaar streeft om op deze website steeds correcte en actuele informatie te geven, kan dit niet worden gegarandeerd en sluit zij iedere aansprakelijkheid voor eventuele onjuist- of onvolkomenheden op deze site nadrukkelijk uit. Dit geldt ook voor de inhoud van websites van derden, waarnaar via hyperlinks op deze site wordt verwezen.

 

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit deze inhoud mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Ofschoon wij ons hebben ingespannen om eventuele rechthebbenden op de rechten van de getoonde afbeeldingen en teksten op te sporen, zijn wij daarin niet in alle gevallen geslaagd. Als u meent rechten te kunnen doen gelden op beeld- of tekstmateriaal dat op deze website wordt getoond, verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen via de webmaster.