Wandeling Dieren

De laatste dorpswandeling dit seizoen is op 6 november en start om 13.00 uur in de kapel van de markante Schweer bey der Becke Hof aan de Harderwijkerweg 66-136 in Dieren (toegang via de binnentuin).

 

Jos Leeman zal als start van de wandeling iets vertellen over de persoon Schweer bey der Becke, een Amsterdamse koopman die in zijn testament bepaalde dat een hofjescomplex moest worden gebouwd in Dieren voor ouderen die lidmaten dienden te zijn van de hervormde gemeente te Amsterdam en Dieren. Het complex kwam in 1913 tot stand. De 34 woningen zijn in de loop der jaren aangepast met behoud van oorspronkelijke interieuronderdelen en worden nu verhuurd door de woningstichting Vivare.

Een deel van de naastgelegen woonwijk tussen de Harderwijkerweg en de Wilhelminaweg is gebouwd naar ontwerp van de beroemde architect K.P.C. de Bazel. De achterneef van de architect, Fred van Daalen, zal over hem en de familie De Bazel een beknopte inleiding houden.
Vervolgens zullen we een wandeling maken in en rond de Schweer bey der Becke hof en langs de woningen van De Bazel.

 

De wandeling is voor de leden gratis en niet-leden betalen 3 euro. U kunt ook meteen lid worden. De wandeling duurt circa anderhalf uur, de gidsen zijn Albert Lentink en Jeroen van Gessel. Aanmelden/reserveren voor de wandeling: wandeling@oudheidkundigekring.nl

 

NB
De Harderwijkerweg is vanwege werkzaamheden afgesloten. De Schweer bey der Becke hof is bereikbaar via de Wilhelminaweg en de Piersonstraat.