Historische dorpswandeling Laag-Soeren

Zondag 3 september 2023
De wandeling start om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats van de voormalige Wasserij De Waterval, en heeft als thema ‘In de voetsporen van Otto van Kesteren en Jut van Breukelerwaard’. Door beider toedoen is immers Laag-Soeren geworden tot wat het nu is: een beschermd dorpsgezicht met een bijzondere geschiedenis.

Voorzijde folder van badhuis Bethesda uit 1878, met bovenaan het badhuis en onder het hotel Laag-Soeren, voormalige woning van Jut (uit boek ‘De vele levens van voormalig Kuuroord Laag-Soeren’ van Kees van der Wiel).

 

Tijdens de wandeling zal daar veel van te zien en over te vertellen zijn. De term ‘voetsporen’ kunnen we hierbij beslist letterlijk nemen. Geen anderen dan deze twee beroemdheden hebben zo duidelijk hun footprint in Laag-Soeren achtergelaten. De één vanaf 1767 in het landschap, zijn landhuis en de ontwikkeling van het dorp. De ander een paar honderd jaar later die, gebruikmakend van de nieuwe infrastructuur met de sprengen, een badhuis liet bouwen waar de geneeskunst op basis van koudwater-therapie werd beoefend. De voetsporen uit beide periodes zijn nog duidelijk in de wandelroute aanwezig. Het is ook daarom dat het dorp de status heeft van bescherm dorpsgezicht. Tijdens deze wandeling komen veel van deze footprints aan de orde. U vindt De Waterval op de hoek van de Badhuislaan en de Jut van Breukelerwaardlaan

 

Verzamelen op de parkeerplaats van voormalige Wasserij De Waterval, Jut van Breukelerwaardlaan 1, Laag-Soeren.
Aanvang 13.00 uur, duur wandeling ongeveer 2 à 2 1/2 uur.
Let op: Geen horeca/toiletgelegenheid onderweg

 

De wandeling is voor de leden OHK-RR gratis en niet-leden betalen 3 euro. U kunt ook meteen lid worden. De wandeling duurt circa twee tot twee-en-een-half uur, de gidsen zijn Cees Ursem en Harry Klein Koerkamp.

 

Aanmelden/ reserveren voor de wandeling: wandeling@oudheidkundigekring.nl
Graag bij de aanmelding aangeven of men lid is en voor hoeveel personen men wil reserveren?