Lezing Erfgoed Rheden: bouwstenen voor de toekomst

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt u, in samenwerking met de Vereniging ‘De Sociëteit’ te Velp, graag uit voor de jaarlijkse Oude Jan-lezing op

 

Donderdag 9 maart 2023 om 20.00 uur in de Oude Jan, Kerkstraat 56, Velp

 

Erfgoed Rheden staat voor alles wat getuigt van het rijke verleden van de gemeente: de gebouwen, het cultuurlandschap, ons bodemarchief en alle verhalen daarover. Het staat daarnaast ook voor de levendige gemeenschap die zich inzet voor dat erfgoed en de mensen die voor en namens de gemeenschap in de gemeentelijke organisatie werken. Met z’n allen zorgen we ervoor dat het erfgoed zo goed mogelijk wordt doorgegeven aan volgende generaties én dat ons erfgoed en de lessen die het verleden ons leert bijdragen aan de opgaven van nu. Deze gezamenlijke inzet heeft ertoe geleid dat de gemeente Rheden in 2019 is beloond met de landelijke BNG Bank Erfgoedprijs.

 

De lezing wordt gegeven door Marjolein Sanderman, beleidsadviseur erfgoed bij de gemeente Rheden.

 

Om praktische redenen vragen wij voor deze lezing een entree van € 2,50, maar daarvoor bieden wij u koffie of thee en na afloop een glas wijn of jus d’orange aan.
Voor deze lezing hoeft u zich niet aan te melden.