Heemschut en de bescherming van monumenten

Lezing door Drs. Karel Loeff,
directeur Erfgoedvereniging Heemschut.

 

 

 

 

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt u, in samenwerking met de Vereniging “De Sociëteit” Velp, graag uit voor de jaarlijkse Oude Jan-lezing op donderdag 14 april 20:00 uur in de Oude Jan, Kerkstraat 56, Velp.

 

Rond 1900 veranderde Nederland ingrijpend. Nieuwe bouwtechnieken verdreven de tot voor 1900 toepasselijke ‘streekeigen bouwtrant’. Omdat de overheid zich niet bezig hield met de zorg voor erfgoed, kwamen een aantal burgers en organisaties in het geweer. In 1911 leidde dat tot de oprichting van de Bond Heemschut. Vanuit de Bond werd gepleit voor welstandsnormen bij gemeenten. Het zou uiteindelijk 50 jaar duren eer in 1961 de Monumentenwet van kracht werd, die overigens in juli 2016 opgaat in een nieuwe Erfgoedwet.

 

In zijn lezing gaat architectuurhistoricus Karel Loeff in op de historie van de organisatie Heemschut, de ontwikkelingen op erfgoedgebied door de decennia heen en wat burgers kan bewegen om bij te dragen aan de zorg voor de eigen omgeving.

 

Karel Loeff is voorzitter van de Commissie Cultuurhistorie Rheden-Rozendaal, die de colleges van B&W van beide gemeenten adviseert over alle zaken die het cultuurhistoriebeleid aangaan. Vanuit die rol zal hij ingaan op ons gemeentelijk erfgoedbeleid.

 

Hoe gaan we op een passende manier om met ons vele erfgoed? Wat zijn bedreigingen en kansen met betrekking tot behoud? In zijn historische schets laat de spreker zien dat erfgoed geen statisch gegeven is. Anno 2016 is de waardering van ons erfgoed wellicht groter dan ooit. Maar hoe verder?

 

Tijdens deze avond is er ruimte voor reflectie en discussie. Om erfgoed op de kaart te zetten en te houden.

 

Om praktische redenen vragen wij hier een entree van € 2,50, maar daarvoor bieden wij u koffie of thee en na afloop een glas wijn of jus d’orange aan.