Excursie Diogenisbunker

WANNEER: 26 maart 2015

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden – Rozendaal nodigt u van harte uit voor een excursie naar de Diogenisbunker in Schaarsbergen. Deze sluit aan bij de lezing die de heer Willem Kleijn (Deelen Research Group) op 17 november 2014 voor onze Kring verzorgde over de Duitse luchtverdediging in Nederland in de periode 1940-1945.

 

Deze bunker vormde het commandocentrum van de Derde Jachtdivisie (3. Jagddivision) van de Luftwaffe en was tijdens de Tweede Wereldoorlog het zenuwcentrum van de luchtverdediging van Nederland, de noordelijke helft van België, het Ruhrgebied en een strook Duitsland langs de Nederlandse oostgrens.

 

Tijdens de lezing van de heer Kleijn bleek er veel belangstelling te zijn voor deze excursie. Omdat de bunker zich slect leent voor grote groepen bieden wij u twee mogelijkheden voor een bezoek. Elke groep heeft maximaal 25 deelnemers!

 

Donderdag 16 maart 2015 om 13:45 uur
Vrijdag 27 maart 2015 om 10:00 uur

 

Start- en eindpunt voor deze rondleiding van ongeveer twee uur is het vlakbij gelegen Eetcafé manege Mansour, Kemperbergerweg 793 6818 RW Arnhem, telefoon 026 4423006. Hier kunt u  uw auto parkeren en ook een kop koffie of thee gebruiken.

NB: U moet tijdens de excursie wel wat lopen en er zijn trappen in de bunker.

 

U kunt zich met vermelding van de gewenste datum opgeven bij:

E-mail: Martin Idema of Elise Olde Rikkert 

 

Wilt u meerijden, laat het ons weten!

Kosten € 8,50 pp (graag zsm) te voldoen op rekening NL83 ABNA 0556 713591 te name van Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, Dieren. Na ontvangst van uw betaling is deelname definitief.