Bezoek aan de Imbosch met Natuurmonumenten

In het kader van de samenwerking tussen de Oudheidkundige Kring en Natuurmonumenten hebben we dit keer een bezoek gepland aan de Imbosch (= ‘bijenbos’). Hoewel wat verder van de bewoonde wereld, loont een bezoek aan dit gebied volop de moeite.

 

Over de nederzetting de Imbosch valt heel wat te vertellen, maar nog belangrijker: er zijn daarvan in het veld ook nog heel wat zaken zichtbaar. De oude opbouw van de enclave is goed herkenbaar in de vorm van o.a. bewaard gebleven wallen en singels. De Imboschbeek speelde voor de bewoners een belangrijke rol in de watervoorziening. Te zien is hoe na het ontstaan van de nederzetting het sprengenstelsel van deze beek aanzienlijk is uitgebreid.

 

De nederzetting ligt in een uithoek van de heerlijkheid Rozendaal. De belangrijkste verbindingsroute tussen dorp en nederzetting was het kerkpad. De heerlijkheid werd van oorsprong begrensd door aarden hopen (pollen), al dan niet voorzien van een paal. We zullen nog enkele van deze pollen tegenkomen. Later werd een ringallee langs de grens van de heerlijkheid aangelegd.

 

Door gebruikmaking van oud kaartmateriaal en het combineren daarvan met recente satellietbeelden die hoogteverschillen in het terrein in beeld brengen (AHN), ontstaat een ware ontdekkingstocht. Ook verschijnselen die te maken hebben met de oude middeleeuwse smeedijzerindustrie komen met deze satellietopnamen in beeld, zoals kuilenreeksen waaruit klapperstenen werden gewonnen. Zelfs restanten van houtskoolmeilers worden zichtbaar.

 

Soms roepen de satellietbeelden ook vragen op, zoals in het geval van parallelle lijnpatronen die dwars over een wal doorlopen. In het veld blijken deze slechts met heel goed kijken zichtbaar, ook op de wal. Ze moeten dan ook jonger zijn dan de wal. Waarschijnlijk hebben ze alles te maken met een zogenaamde dennenzaaiing. Wat dat is? Om dat te weten te komen en in het veld te aanschouwen moet u deelnemen aan de excursie.

 

Deze zomerwandeling staat wederom onder leiding van de heer André ten Hoedt van Natuurmonumenten, tevens lid van onze Kring en is op woensdag 13 juli om 19:00 uur.

 

Verzamelplaats: parkeerplaats Lange Juffer bij De Elsberg, per auto te bereiken via Laag-Soeren (Schaapsallee). NB: het is dan nog ca. 1 km. lopen naar de Imbosch.

 

Aan deze wandeling zijn voor onze leden geen kosten verbonden. Wij vragen u om u aan te melden omdat het aantal deelnemers beperkt is tot maximaal 25 personen.

 

Opgave bij: Hilde Brekelmans, hildebrekelmans@upcmail.nl, tel. 026 4952480 of
Martin Idema, iMartin@xs4all.nl, tel. 026 3613242.