13-16 Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel CXII 2021