Van goudakker naar dodenakker

Algemene Begraafplaats Harderwijkerweg 3a Dieren. Schrijver: Thomas Hilhorst.

 

Over een aantal bijzondere begraafplaatsen in Rheden en Rozendaal zijn de afgelopen jaren  publicaties verschenen. Daar is met dit boek een fraai deel aan toegevoegd. De Algemene Begraafplaats gelegen achter de oude beukenhaag aan de Harderwijkerweg in Dieren is de oudste Algemene Begraafplaats in de gemeente Rheden. De begraafplaats werd in 1842 aangelegd door de gemeente Rheden op gronden die werden aangekocht van de Buurtschap van Dieren op de Goudakkers. Deze gronden had de Buurtschap gekregen om niet van de Mark van Dieren, Ellecom, Spankeren en Soeren, die was opgeheven en verdeeld.

 

Bijzonder is dat tot die tijd de Buurtschap van Dieren een eigen kerkhof had op de hoek Kerkstraat/Veerstraat. Normaal waren de kerkhoven in bezit van de kerk, maar in Dieren was geen kerk meer na sloop van de kapel van de Duitse Orde op het Hof te Dieren door de Oranjes.

 

De begraafplaats is aangewezen als rijksmonument en kent vele oude en bijzondere graven. Met mooie foto’s van Joost Grol wordt daar een goed beeld van gegeven met een uitleg van de symboliek die op veel van die oude graven te vinden is. Wie de ontwerper van de eerste aanleg is geweest, is niet bekend. Dit zou J.D. Zocher jr. geweest kunnen zijn. De aanleg wordt gekenmerkt door een cirkel en vier hoofdpaden. Binnen de cirkel liggen de graven eerste klas. Later is de begraafplaats driemaal vergroot en is er een weg door aangelegd. Toen de begraafplaats vol raakte werd in 1932 aan de Imboslaan in Dieren een tweede Algemene Begraafplaats aangelegd.

De bekende personen die hier begraven liggen worden beschreven. Te vinden zijn o.m. de graven van de schrijver P.A. Daum, de onderwijsvernieuwer Jan Ligthart alsmede de zuster van de schilder Vincent van Gogh. Ook lokale notabelen en industriëlen zoals Willem Kölling, stichter van de Gazelle fabriek, Arie Schotsman, stichter van de Emailleerfabriek de IJssel ( Edy) en Marius van der Kloot Meijburg van de leerlooierij KMD vinden hier hun laatste rustplaats en worden kort beschreven.

 

Het boek nodigt uit tot een wandeling over deze begraafplaats die de laatste jaren voorbeeldig wordt onderhouden door de gemeente Rheden.

 

Thomas Hilhorst: Van goudakker naar dodenakker; Algemene Begraafplaats Harderwijkerweg 3a Dieren, uitgave Wencel Maresch Journalistieke Producties ISBN 978-90-808838-9-5