De Geërfden van Velp

Veel inwoners van Velp zullen niet weten dat zij als eigenaren van onroerend goed in dat dorp automatisch gerechtigd zijn in een organisatie die eeuwenlang het beheer voerde over de gemeenschappelijke gronden, zoals het broek en de hei, en die in de huidige tijd nog steeds actief is in de financiële ondersteuning van zaken die voor Velp van belang worden geacht. Om dit nog eens onder de aandacht te brengen is dit boek verschenen. De directe aanleiding was het feit dat het in 2017 100 jaar geleden was dat het eerste gedeelte van het heidebezit (de Voorheide) werd overgedragen aan de gemeente Rheden, in 1921 gevolgd door het Rozendaalse Veld (de Achterheide).

 

Het boek bevat geen uitgebreide geschiedschrijving van dit bijzonder instituut. Deze verscheen al in 1993 onder de titel ‘Velp en zijn geërfden, geschiedenis van de gemeyne gronden’ van de hand van Reinhilde van der Kroef en kan desgewenst worden geraadpleegd op de website van de geërfden van Velp.

 

Wel wordt de geschiedenis van de organisatie in kort bestek weergegeven en wordt aandacht besteed aan wat er sinds 1993 mee is gebeurd.

 

De thans nog resterende bezittingen worden beschreven en er wordt ingegaan op de maatschappelijke rol die zij speelt in de Velpse samenleving. Door middel van interviews met een aantal direct betrokkenen wordt een goed beeld verkregen van de verhoudingen binnen dit eeuwenoude instituut dat het algemeen dorpsbelang ook in de moderne tijd nog steeds weet te dienen.

 

Dit uitstekend verzorgde boek omvat 105 pagina’s en is rijkelijk voorzien van illustraties. Het is verkrijgbaar bij Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp voor € 14,50.

Wim van den Beukel