200 jaar gemeente Rozendaal (1818-2018)

In dit boek geschreven door Ingrid D. Jacobs  is de focus gelegd op de burgerlijke gemeente Rozendaal, de gemeente die in 2018, 200 jaar bestaat als kleinste zelfstandige gemeente op het vaste land. Over het kasteel zijn al meerdere boeken verschenen en in het verleden was de geschiedenis van kasteel en gemeente nauw met elkaar vervlochten. Alle grond in het dorp was oorspronkelijk van de bewoners van het kasteel en zelfs nu spreekt men nog van op Rozendaal wonen, alsof men nog op het kasteel woont.

 

In acht hoofdstukken worden de belangrijkste thema’s die Rozendaal betreffen in het boek besproken. Maar goed dat het geen canon is geworden, want in zo’n keurslijf kun je zo’n bijzondere gemeente niet persen. In het eerste hoofdstuk wordt verteld hoe Rozendaal van een Heerlijkheid een gemeente is geworden, een geleidelijk proces. In het begin pasten de opeenvolgende baronnen Van Pallandt, als er een tekort was op de begroting, het verschil bij. Het volgende hoofdstuk gaat over Kerk en religie. De kerk is meer dan alleen een plek voor religie. In de’Serre van Rozendaal’ worden lezingen en concerten gehouden, gesprekskringen, bazaars en kunstmarkten, het is het culturele centrum van Rozendaal.

 

Hierna komen leven en sterven aan bod. Vervolgens het onderwijs. Momenteel wordt het derde gebouw voor de Dorpsschool gebouwd en dat ging niet over rozen, kunt u lezen. Op het grondgebied van Rozendaal staat ook nog de middelbare school ‘Het Rhedens Lyceum’. Dan komt een hoofdstuk over wonen en werken. Het groen kan natuurlijk niet onbesproken blijven met in het verlengde recreatie, sport en verenigingsleven. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de gemeentepolitiek vanaf het midden van de twintigste eeuw. En tot slot het steeds weer terugkomende opheffingsspook!

 

Het boek werd in opdracht van de gemeente Rozendaal geschreven door schrijver en journalist Ingrid Jacobs. ‘200 jaar gemeente Rozendaal’ geeft een goed beeld van de geschiedenis van de gemeente. Het boek is mooi vormgegeven door Leon Mommersteeg uit Velp. Het boek is rijk geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen en kaarten, een must voor iedere (ex-)Rozendaler!

 

De redactie van het boek werd gevormd door Jan Jansen, Frank Keverling Buisman, Cathrien van de Ree en Fernand Schakenraad.

 

Het boek is uitgeven door boekhandel Jansen & de Feijter (in samenwerking met de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal), Emmastraat 6 te Velp en is hier verkrijgbaar tot het einde van 2018 voor de introductieprijs van €14,50.  ISBN 978-90-81785-19-8.