Het Rhedens Veerhuis – Special bij nummer 137 van Ambt en Heerlijkheid