Ambt & Heerlijkheid 218, jaargang 69, maart 2023

De afgelopen tijd was het Nederlandse geschiedenisonderwijs regelmatig in het nieuws. In de krant en op tv gaven minister en Tweede Kamer aan dat ze in het onderwijs meer aandacht willen voor de geschiedenis van de Holocaust. Ook was er een pleidooi voor het verplicht stellen van het vak geschiedenis op alle middelbare scholen. Met name in het vmbo ― bijna de helft van de leerlingen in het voorgezet onderwijs ― wordt het vak geschiedenis soms nog nauwelijks gegeven.

 

Aanleiding hiervoor was ondermeer het feit dat Maarten van Rossem stevig aan de bel trok. Hij sprak zijn verbijstering uit over het gebrek aan historische basiskennis bij de jongere generatie. Dit vanwege soms wel erg knullige missers bij de quiz De Slimste Mens. In een interview merkt Van Rossem op dat jongeren niets weten van de parlementaire democratie maar alles weten van de Kardashians (maar aan de andere kant ― schat ik zo in ― zijn er natuurlijk ook best veel oudere mensen die dan weer niet weten wat of wie de Kardashians zijn). Ook zou uit een Amerikaans onderzoek blijken dat het onder Nederlandse jongeren wel heel droevig gesteld is met de kennis over de Holocaust, en dat feiten over dit onderwerp zelfs door een redelijk percentage van de jongeren in twijfel worden getrokken. Of dit een representatief onderzoek was is de vraag. Maar dat er op dit vlak heel wat te verbeteren is aan de kennis bij jongeren, blijkt ook uit andere onderzoeken.

 

Zijn de jongere generaties dan alle interesse verloren in het eigen verleden en in andere belangrijke maatschappelijke onderwerpen? Dat vraag ik me af. Ik ben een optimistisch mens. Bij de jaarlijkse 4 mei herdenking in Velp ben ik toch vaak verrast door het aantal jonge mensen dat in het Villapark in Velp hierbij aanwezig is. En ook op de Dam is dit jaarlijks op 4 mei te zien. Hiernaast zie je ook veel maatschappelijk bewustzijn bij jongeren als het gaat om zaken als het milieu of de klimaatproblematiek. Maar het is terecht dat er voorstellen komen om de positie van het geschiedenisonderwijs op middelbare scholen te verstevigen. Kennis over het verleden leidt onder andere tot meer begrip voor het heden.

 

In deze aflevering van Ambt & Heerlijkheid in ieder geval weer veel onderwerpen uit de geschiedenis. Over een klooster, een dichter, struikelstenen, een kerk, een steenfabriek en nog veel meer.

Hans Witt