Ambt & Heerlijkheid 209, jaargang 66, december 2020

Ambt & Heerlijkheid (A&H) 209 is een gevarieerd nummer. We hebben van het bestuur wat extra ruimte gekregen, waardoor we meer artikelen konden opnemen dan anders.

 

We beginnen met het voorstellen van onze nieuwe redacteur Hans Witt, met wie we heel blij zijn.
Gerrit Kleisen gaat verder met zijn stuk over Avegoor. De plaquettes die onderaan zijn stuk genoemd worden, zijn door de corona nog niet geplaatst. Het is deze maand precies 75 jaar geleden dat Emst, Epe en Oene, Velp geholpen hebben na de oorlog. Jan Paasman vertelt hoe o.a. de kinderen in Velp daardoor toch wat van de Sint kregen. Ton Elzenbroek onderzocht wat voor paden, wegen en gebouwen er omstreeks 1775 in Spankeren waren. Dit jaar op 15 augustus was het 100 jaar geleden dat Willem Barnard werd geboren in Delfshaven. Aanleiding voor Truus Havinga-Wielenga om aan de hand van zijn teksten zijn levensloop te schetsen.

 

Er is nieuws over de begraafplaats aan de Bergweg, waar onlangs twee pastoors herbegraven zijn. Gerrit van Middelkoop gaat verder met zijn interessante verhaal over de Havikerwaard, waar de crisisjaren zijn aangebroken, die de teloorgang van de steenfabrieken inluiden. Jan van der Wal heeft jaren in villa ‘Mariposa’ in Velp gewoond. Hij heeft daar zijn hart aan het Villapark verpand. Hij heeft daarover alles verzameld waar hij maar zijn hand op kon leggen, in de hoop er ooit een boek over te schrijven. Hij gunt de lezers van A&H alvast een voorproefje.

 

Van de hand van Cathrien van de Ree en Nico van Raalte krijgen we het laatste stuk over het beekdal in Rozendaal. Jos Leeman vertelt over het 15-jarig jubileum van het Dierens Harmonie Corps in 1921. Na 100 jaar kreeg het op 1 januari 2006 de naam Dierens Harmonie Orkest. Precies 100 jaar geleden werd in Velp en Dieren het gebruik van gas gepromoot. Anita Matser doet er verslag van. Wat is er veel veranderd. Nu wil men de mensen het liefst van het gas af hebben!

 

De redactie merkt op dat in A&H 208 op blz. 9 in de rectificatie Theo van der Hoeven, in plaats van Theo Verhoeven, had moeten staan.
Het is de laatste keer, dat ondergetekende het blad met veel plezier voor u heeft opgemaakt.
Rob Weenink neemt dit vanaf het volgende nummer over.

Namens de redactie wens ik u prettige feestdagen toe met veel leesplezier.

Nelleke den Boer-Pinxter