Ambt & Heerlijkheid 203, jaargang 65, juni 2019

Allereerst wil ik de voorzitter van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal namens alle leden van harte feliciteren met het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding, mede voor zijn werk voor de Kring. Verder raad ik iedereen aan om op bladzijde 7 en op onze website te kijken voor aanvullingen op ons jubileumprogramma.

 

Aan de vragen die op onze website van tijd tot tijd worden gesteld, hebben wij het eerste artikel van Anja Tanke-Oosterbroek te danken.
Zij zocht naar informatie over haar voorvaderen Jacobs, die in Velp hebben gewoond. Het resultaat van deze speurtocht staat nu in A&H. Het artikel over de lotgevallen van onderofficier Willi Grund heeft eerder gestaan in De Postzak nr. 213 van juni 2013. Het is voor A&H bewerkt door Truus Havinga-Wielenga. Helaas is de schrijver van het stuk over Willi Grund kort nadat zijn artikel was verschenen overleden.

 

De heer P. Miesyerus heeft de redactie een boek vol achtergrondinformatie toegezonden over de internering van Duitse soldaten in de gemeente Rheden in de Eerste Wereldoorlog. De belangrijkste informatie uit dat boek heb ik voor u samengevat.

 

Anita Matser doet voor ons uit de doeken hoe Velp voor Oranje en de Vogelschutters met elkaar verbonden zijn. Ook heeft ze de herinneringen van Harrie Heling aan de Oranjefeesten voor de oorlog op papier gezet. Jos Leeman levert voor dit nummer twee artikelen aan. Het eerste gaat over het testament van Casper Hendrik Herman Schweer bey der Becke, dat grote gevolgen had voor Dieren. Het tweede gaat over de Sint Joannesschool in Dieren, die Jos zelf als kind heeft bezocht.

 

De Vrije Evangelische Gemeente hield haar diensten in het kerkgebouw in de Oranjestraat op nummer 74 in Velp. Helaas heeft zij niet meer genoeg leden en stond het gebouw evenals de Ark vorig jaar te koop. Deze gebouwen zijn aangekocht door een galerie uit de buurt.
De Vrije Evangelische Gemeente in Velp houdt na Pinksteren op te bestaan. Beschreven wordt wat voor functies het pand Oranjestraat 74 in de loop van de jaren heeft gehad.

 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.

Nelleke den Boer-Pinxter