Ambt & Heerlijkheid 202, jaargang 65, maart 2019

Voor u ligt de eerste A&H van ons jubileumjaar. Helaas is dit het laatste nummer waaraan Ale Hartgers meewerkt. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor ons blad. We gaan zijn kennis over Rheden en speciaal over de begraafplaatsen missen.

 

Het bestuur bijt het spits af, met een stukje over het 65 jarige jubileum van de Kring. Dan volgt mijn verhaal over Hotel Horsting, dat werd omgebouwd tot bejaardencentrum voor uit Indonesië gerepatrieerde mensen in Laag-Soeren.

Cees de Heer vertelt over de Velpse jeugdboeken van Jouke Broer Schuil en Fineke Burgers iets over de schrijver. Truus Havinga vindt dichteres Elisabeth Maria Post een sentimenteel meisje uit de 18e eeuw.

 

Dan is Jos Leeman aan de beurt, min of meer onze vaste schrijver over Dieren. Hij doet deze keer de geschiedenis van de vele Kerken in Dieren-Zuid uit de doeken. John Kapteijn ging op zoek naar twee Tommies, die waren omgekomen op de Middachterallee en doet daar verslag van. Hierna een verhaal van Frans Wellink over de luidklokken van Rheden. Velp voor Oranje, gesticht in 1894, is een van de oudste Oranjeverenigingen en heeft een heel bijzonder vaandel. Gety Hengeveld vertelt over de restauratie van het vaandel. Anita Matser vervolgt haar speurtocht naar verdwenen winkels met een verhaal over Maled/Maas lederwarenwinkel in Velp.

 

Wij boffen, want het bestuur heeft met Rob Weenink een nieuwe webmaster gevonden, die ook nog eens de redactie wil komen versterken. Rob, welkom. Hierna bespreekt Ton Burgers het boek Dwars door Dieren – Hoe de Traverse tot stand kwam, van Wencel Maresch. Tenslotte zijn er de mededelingen van onze voorzitter van het bestuur.

 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier; het is een gevarieerd nummer geworden, met voor elk wat wils.

Nelleke den Boer-Pinxter