Ambt & Heerlijkheid 195, jaargang 63, juni 2017

Ambt & Heerlijkheid 195 is een gevarieerd nummer waarin bijna elk dorp aan bod komt. Martin Idema bijt het spits af met het tweede deel over de huisvesting van de Velpse Sociëteit. Hierna vertelt Jan Holwerda over de vondst van waarschijnlijk het derde gastenboek van Beekhuizen 1797-1800, in het Zeeuws Archief in Middelburg.

 

Cathrien van de Ree schreef over de villa’s die Rietveld in Rozendaal heeft gebouwd. Jaap Haag gaat verder met het verhaal over zijn moeder, de doktersvrouw, die onlangs honderd jaar is geworden. Fineke Burgers neemt ons mee naar Spankeren waar Jakob Nieweg predikant was en kunstenaar werd. Truus Havinga vertelt ons over de schrijver P.A. Daum, die overleden is in het badhuis in Laag-Soeren en in Dieren begraven ligt.

Martje Brontsema rechts met vriendinnen

Dan laten we u in drie delen het dagboek van Martje Brontsema lezen met wat aantekeningen van haar kleinzoon Henk Stel. Martje woonde in Uithuizermeeden en ging met dertien vriendinnen in 1909 op reis om dominee De Jong te bezoeken, die als predikant in Velp was benoemd. Marianne van Delden interviewde Sjanie, die als hulp in de huis-houding heeft gewerkt op kasteel Biljoen, in de periode dat Goswin en Mili Lüps er woonden.

 

Verder twee verhalen over beroemde beuken. Wim van den Beukel vertelt u waarom een nieuwe buurtbeuk in Dieren is gepoot door W.A. baron Schimmelpenninck van der Oije en Ale Hartgers vertelt u de wederwaardigheden van de monumentale treurbeuk die op de begraafplaats de Pinkel in Rheden stond. En met een  bespreking van het boek van A.Streng over 125 jaar Gazelle en de mededelingen van het bestuur besluiten we A&H 195.

 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe!
Nelleke den Boer-Pinxter