Ambt & Heerlijkheid 194, jaargang 63, maart 2017

Ambt & Heerlijkheid 194, het eerste nummer van 2017, ligt voor u. A&H begint met een verhaal uit Ellecom over Dalstein van Elis Duringhof en Nettie Dekker. De aanleiding was een merklap ontworpen door C M. van Rossum-Nieboer. Hierna volgt deel 2 over de Koningsberg van Ciska van der Genugten.

 

Jos Leeman Laat ons kennis maken met Dr. W.C van Lockhorst die geneesheer was in Dieren aan net einde van de 19e eeuw.
Marianne van Delden Laat Hendrik Jan van Dijk vertellen over uitbater Hendrikus Abel Laros van café Laros op Jeruzalem.
John Striker rondt in deel 9 zijn artikel over Bewaring- en Verblijfskamp Avevegoor af.

 

Jan Vredenburg heeft nog een aanvulling op zijn artikel over het woonhuis Tromplaan 12 in Velp.
Had u altijd al willen weten naar wie de Anna G. Hofkeslaan vernoemd is? Fineke Burgers doet het voor u uit de doeken, Anna Geetruida was een Velpse weldoenster. Truus Havinga heeft voor u het Duitse boek van Sophie Bentinck samengevat, Sophie heeft haar jeugd samen met haar zus Isabell voor een deel op kasteel Middachten doorgebracht.

 

Eind 2016 vierde de Velpse Sociëteit naar 160 jarig bestaan. Ze Moest dat jaar voor de zoveelste keer verhuizen, wat aanleiding was voor voorzitter Martin Idema de huisvestingsgeschiedenis van de Sociëteit op papier te zetten.
We hebben in A&H al verschillende geneesheren de revue zien passeren. Deze keer verteld Jaap Haag het verhaal over zijn honderdjarige moeder die doktersvrouw was. Tachtig jaar geleden waren er nog geen doktersassistentes en de praktijk was gewoon aan huis, Hij geef! ons een inkijkje in haar interessante leven.

 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe!
Nelleke den Boer-Pinxter