Ambt & Heerlijkheid 191, jaargang 62, juni 2016

Het-wapen-van-Athlone-1897

De Steeg – Het Wapen van Athlone 1897

Voor u ligt Ambt & Heerlijkheid 191 met het nieuwe logo van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, dat u ook vindt op de nieuwe website: www.oudheidkundigekring.nl. We hebben A&H daarom ook meteen maar een nieuw jasje aangedaan.

 

In dit nummer vindt u een in memoriam van Adriaan Kolkman en een stuk over Frans Wellink die als eerste 60 jaar lid is van onze Kring. Verder hebben wij vier boekbesprekingen voor u en nieuws over het archief van kasteel Rozendaal. Het boek van Arend Bulder waar u in A&H 190 een voorproefje van vond is inmiddels uit! Wij willen u er ook op attenderen dat de Geërfden van Velp hun laatste boek hebben gedigitaliseerd en dat u het op hun website kunt vinden: www.geerfdenvanvelp.nl.

 

John Striker gaat verder met zijn verhaal over Avegoor. Roger Crols, van het Gelders Genootschap, vertelt u het een en ander over toonbeelden van architectuur uit de weder-opbouwjaren in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Thomas Hilhorst en Jos Leeman schreven een verhaal over de nalatenschap van Daniël Schuijmer in Dieren. De geschiedenis van Het Wapen van Athlone wordt uit de doeken gedaan door A.S. Simons. Theo van der Hoeven en Anita Matser hebben een mooi artikel geschreven over de buitenplaats Paviljoen in Velp. Verder wordt het ontstaan van de Zeeheldenbuurt door ondergetekende voor u belicht.
Bijna alle dorpen komen in deze A&H aan bod. Helaas niet Laag-Soeren, daarom zijn wij op zoek naar kopij uit dit mooie dorp.

 

De redactie van A&H neemt afscheid van Walter de Wit en Mirjam Zweers, zij hebben de lat erg hoog gelegd voor hun opvolgers.Wij danken hen voor hun geweldige inzet en prettige samenwerking. Een nieuwe redacteur uit Rheden zal zich in de volgende A&H voorstellen. Hij heeft alvast een nieuwtje voor ons: dit jaar is het 200 jaar geleden dat het Meere hoofdorgel en het Meere secretaire orgel in de Dorpskerk van Rheden gebouwd zijn en dat wordt 1 oktober gevierd met een 12 uur durend orgelevenement.

 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier! Nelleke den Boer-Pinxter