Ambt & Heerlijkheid 189, jaargang 61, december 2015

Spankeren-Kerkhoeve-1954Na tien jaar lid te zijn geweest van de redactie, zowel als voorzitter en ook als redactielid, leek het me een goed moment om het stokje over te dragen aan anderen. Het afgelopen decennium heeft A&H een duidelijke kwaliteitsverbetering ondergaan en niet in de laatste plaats dankzij de voortreffelijke vormgeving van ons tijdschrift door Mirjam Zweers.

 

Dankzij een actieve en wervende redactie is er meestal genoeg voorraad  kopij om twee A&H’s te kunnen vullen. We beschouwen dat zelf ook als een luxe omdat er zodoende nauwelijks stress ontstaat om de volgende A&H weer voldoende kwaliteit en inhoud te geven.

 

Ook het decembernummer geeft weer een gevarieerd beeld van onze lokale historie:  Avegoor komt weer aan bod met ditmaal het 4e deel. Bij het verhaal over de pompen in Rozendaal uit het vorige nummer is een rectificatie opgenomen omdat ergens nog een vergeten pomp over het hoofd gezien was. Een boeiend verhaal over de bloeiende aloë van Daalhuizen laat zien dat de vroeger grondbezitters vaak bijzondere planten van heinde en ver naar ons land haalden. Een uitgebreid verhaal over de Kerkhoeve te Spankeren geeft een interessant beeld over de geschiedenis en de ontwikkelingen rondom deze boerderij uit 1786. Met de naderende winter voor de deur blikken we terug op de strenge winters van weleer.

 

Een oproep om attent te blijven op historisch waardevolle spullen die soms aangeboden worden op rommelmarkten en braderieën is hard nodig.

 

Een korte impressie over de restauratie van het Waterloo monument geeft een indruk over de moeite die gedaan is om dit historisch monument op Daalhuizen te behouden. We konden dit jaar natuurlijk niet afsluiten zonder een artikel over de vernieuwde Gazellefabriek die door Koning Willem Alexander geopend werd.

 

Walter de Wit