Ambt & Heerlijkheid 184, jaargang 60, september 2014

Uitspanning-Rhedensche-Veer

Rhedens Veerhuis

Voor lezers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van onze directe omgeving is deze speciale uitgave extra interessant.

 

Dat heeft alles te maken met het 60-jarig bestaan van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

 

Dit jubileum was voor ons aanleiding om terug te gaan naar de wortels van onze eigen vereniging. Bij bestudering van de archieven blijkt hoe de voortschrijdende tijd ons een ander levenstempo heeft opgelegd. Talloze innovaties vergemakkelijken en verrijken onze huidige samenleving.

 

Dat heeft ook een keerzijde: vaak kunnen we het amper nog bijhouden doordat onophoudelijk oude waarden en standaarden worden ingeruild voor nieuwe. Eenieder van u zal erkennen dat er in zes decennia reuzensprongen zijn gemaakt.

 

Wellicht koestert een aantal de goede oude tijd, toen grootmoeders klok nog traag tikte en het leven overzichtelijk en sober was. Die tijd is voorgoed voorbij, maar met groot plezier keken we even terug naar wat ooit was. Ons adagium werd enkele jaren geleden fraai uitgedrukt door erelid Adriaan Kolkman. Tijdens een interview refereerde hij aan een spreuk van de filosoof Hundertwasser: ‘Wer die Vergangenheit verliert, verliert die Zukunft.’

 

Dat zal de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nimmer overkomen. Geschiedenis, traditie, cultuur en monumentenzorg in onze gemeenten hebben onze onverminderde aandacht, en dat blijft zo! Ze zijn de brandstof voor ons denken en handelen. De redactie wenst u veel leesplezier met deze zorgvuldig samengestelde compilatie.

 

Dick Bosveld