Ambt & Heerlijkheid 183, jaargang 60, juni 2014

Kasteel-Biljoen--interieur

Kasteel Biljoen – de schitterende stuczaal

Fraaie kastelen in onze regio vervullen een prominente rol in deze juniuitgave van Ambt & Heerlijkheid.

 

Allereerst reserveerden we ruim zeven pagina’s voor kasteel Rosendael. Al in 1314 verbleef Reinald I, graaf van Gelre, tussen Hemelvaart en Pinksteren op dit landgoed, dat toentertijd een van de residenties was van het Gelders hof. 700 jaar Rosendael moet natuurlijk gevierd worden en deze mijlpaal is dan ook aanleiding voor een groots jubileumjaar. Als u deze uitgave ontvangt, is het startsein hiervoor al gegeven.

 

Op 16 mei was een feestelijke bijeenkomst gepland in de kerk van Rozendaal, met onder anderen burgemeester J.H. Klein Molenkamp, commisaris van de Koning in Gelderland, C. Cornielje, en directeur-bestuurder Geldersch Landschap en Kasteelen, P.A. van den Tweel.

 

Drie maanden eerder waren bestuur en redactie uitgenodigd om te kijken hoe kasteel Biljoen in Velp haar grandeur uit vroeger jaren heeft teruggekregen, en u vindt hiervan een verslag.

 

De heldendaden van de onverschrokken Carel Henny, die resulteerden in een aantal onderscheidingen, worden belicht door Nelleke den Boer.

 

Daarnaast leverden Theo Verhoeven en Anita Matser een bijdrage over de totstandkoming en toewijzing van arbeiderswoningen in 1900 in de Velpse wijk Daalhuizen.

 

Drie andere artikelen zullen de trouwe lezer bekend voorkomen. Zowel de Landelijke Rijvereniging Velp en Omstreken (4), als Driehoeksmeting (3) en Grenspalen Rozendaal (2) krijgen in deze editie een vervolg.

 

Tot slot een recensie van de hand van Walter de Wit. Hij beoordeelt het boek dat Adriane Colenbrander publiceerde over begraafplaats Heiderust in Rheden.

Dick Bosveld