Ambt & Heerlijkheid 182, jaargang 60,maart 2014

Melkventer-Velp

Melkventer in Velp

2014 is een gedenkwaardig jaar voor de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. Wij vieren ons 60-jarig jubileum, en in het septembernummer zullen we daar uitgebreid bij stilstaan. Die uitgave zal geheel gevuld zijn met prachtige artikelen en wetenswaardig-heden uit ons archief.

 

Maar De Kring is niet de enige die iets te vieren heeft, datzelfde geldt voor kasteel Rosendael. Dit tot de verbeelding sprekende landgoed bestaat maar liefst 700 jaar. In de eerstvolgende editie verschijnt een bijzonder verhaal over deze karakteristieke locatie, die nog altijd een enorme trekpleister is.

 

Het verheugt ons dat er in dit maartnummer maar liefst drie boekrecensies staan van de hand van Walter de Wit, nog eens het bewijs dat de geschiedenisbron bij lange na niet is opgedroogd. Nieuwe feiten en bespiegelingen die de liefhebber van onze historie (Laag-Soeren), erven en geërfden (Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom), en nog nooit vertelde verhalen uit de tweede wereldoorlog (Verborgen in Velp), zeer zullen waarderen. We zijn heel blij met speurneuzen, die niet schuwen diepgravend onderzoek te doen en ons nieuwe inzichten verschaffen.

 

Voor deze uitgave bedanken we de auteurs van de Luchtwachttorens, de Melkinrichting in Velp, Driehoeksmeting (2), Grenspalen en Hof het Loo (2). Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de vierde aflevering van de Landelijke Rijvereniging.

 

Ten slotte doen we verslag van de schermutselingen die gepaard gingen met Het Ontzet van de Veluwezoom. De kruitdampen zijn opgetrokken, maar het verhaal moet verteld worden. Aan zo’n memorabele periode uit de geschiedenis die zo fraai werd nagespeeld in onze directe omgeving, konden we als redactie van Ambt & Heerlijkheid onmogelijk voorbijgaan.

 

Dick Bosveld