Ambt & Heerlijkheid 181, jaargang 59, december 2013

Franse-Tijd

De Franse tijd in Nederland

De trouwe lezer van Ambt & Heerlijkheid kan het onmogelijk ontgaan zijn dat er in het weekend van 30 november en 1 december een groots spektakel heeft plaatsgehad. Het ontzet van de Veluwezoom 1813 zal tot veel beroering hebben geleid, zo durven we te voorspellen. Want onze decemberuitgave lag al bij de drukker toen honderden Pruisische en Franse soldaten de schermutselingen van precies twee eeuwen geleden lieten herleven. Troepenbewegingen en gevechten in de slagschaduw van kasteel Middachten, landgoed Rhederoord en het Veluwezoomtransferium waren aangekondigd. De taferelen stonden in het teken van het 200-jarig bestaan van Het Koninkrijk der Nederlanden, dat voortvloeide uit de definitieve nederlaag die de Franse overheersers werd toegebracht. Vanzelfsprekend wil Ambt & Heerlijkheid niet voorbijgaan aan dit ijkpunt in de geschiedenis van ons land. Nelleke den Boer dook in de archieven, en een groot artikel van haar hand vormt de ruggengraat van dit nummer.

 

Paarden te over in deze winteruitgave, getuige het tweede deel van de Landelijke Rijvereniging van de hand van Frans Wellink. Dit keer beschrijft hij de wederwaardigheden van de vereniging in de jaren 1931 tot en met 1937. Jan Stehouwer belicht het begrip triangulatie, bij de lezer waarschijnlijk beter bekend als driehoeksmeting. Een interessante bijdrage van Ton Elzebroek over Hof het Loo in Spankeren, onthult onder meer dat dit hof in de 12e eeuw eigendom was van de graven van Gelre. Hans Ebbink leverde een mooie bijdrage over het bakkersgeslacht, dat door zijn opa werd gestart ‘op Jeruzalem’ in Velp. Ten slotte vindt u een recensie van Walter de Wit over het boek dat verhaalt over de vele levens van kuuroord Laag-Soeren.

 

Dick Bosvelt