Ambt & Heerlijkheid 179, jaargang 59, juni 2013

VelpscheVischKweekerij

Velpsche Vischkweekerij

In aflevering 179 van Ambt en Heerlijkheid vindt u een onderwerp dat weinig bekendheid geniet. Walter de Wit toverde een fraai artikel uit de archieven. Met het verhaal over de oeroude viskwekerij bij kasteel Biljoen in Velp verraste hij zelfs een aantal leden van de redactie. Bijzonder aan deze kwekerij was dat deze niet uitsluitend als inkomstenbron was opgezet, maar ook een educatieve functie vervulde.

 

Ook komen er twee conservatoren aan bod. Paul Rem van Paleis Het Loo is verantwoordelijk voor het tweede deel over kasteel Biljoen, zijn evenknie van kasteel Middachten, Nico Conijn, verhaalt van het hier voorradige zilverwerk met een aantal daarbij horende tradities. 
De Roomskatholieke kerk in De Steeg, die op 17 maart 2013 voor het laatst officieel werd opengesteld inspireerde Gerard Leemreize tot het vastleggen van de historie vanaf de eerste steenlegging in 1927. Het blijkt dat de kerk vele jaren een belangrijke rol vervulde in het leven van veel inwoners en omwonenden van De Steeg.

 

Toepasselijk in dit Couperus-jaar is een artikel over deze eminente schrijver van de hand van Eddy van der Beek, Anita Matser en Theo van der Hoeven beschrijven de geschiedenis van de buitenplaats Breeden Enk, met de oranjerie die er gebouwd werd in opdracht van de familie Heineken en van Adriane Colenbrander is het tweede deel van het artikel dat ze geschreven heeft naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van begraafplaats Heiderust.

 

Ten slotte staat in dit juninummer in het eerste van twee artikelen het dorp Dieren centraal in een verhaal van Gerrit Meyer. Hij verhaalt van zijn ervaringen vanaf 1935 tot 1945, toen hijzelf op de lagere school zat. Niet alleen de mobilisatie en het begin van de Tweede Wereldoorlog komen aan bod, ook schetst hij de verschrikkingen van het SS-opleidings-centrum Avegoor in Ellecom. Hier gingen drie joodse gevangenen ten onder aan de barre leefomstandigheden. Daarna werden de  anderen gedeporteerd naar kamp Westerbork. Ook het monument ter nagedachtenis aan 136 mensen wordt belicht.

 

Dick Bosveld