Ambt & Heerlijkheid 176, jaargang 58, september 2012

Theodorus Pieter Viruly

De jonge Theodorus Pieter Viruly circa 1918

Voor u ligt aflevering 176 van Ambt & Heerlijkheid. Het is een extra ruime uitgave en ook dit keer zijn we er mijns inziens in geslaagd u een gevarieerde inhoud te bieden.

 

Deel drie van de Oude Jan, geschreven door Frits Tesser, zal ongetwijfeld weer met groot plezier gelezen worden, net als het tweede en laatste deel over de Schenkenschans van de hand van Herman Geursen. Een eerder geplaatst verhaal over de koepel van Viruly inspireerde Jos Leeman om nader onderzoek te doen. Het resulteerde in een artikel met aanvullende en bijzondere wetenswaardigheden. Ook is er de derde aflevering over de familie Havelaar met dank aan grondig pionierswerk van Leijn Melse.

 

Tjerk van Dijk bericht over het symposium op kasteel Middachten, dat was gewijd aan “Het jaar van de Buitenplaatsen”. Het thema buitenplaatsen komt eveneens aan bod in de recensie die Walter de Wit schreef over het onlangs verschenen boek “Buitenplaatsen van Gelders Arcadië, een cultuurhistorische fietstocht door Rheden”. Hij neemt in zijn beschouwing de inhoud van dit boek kritisch onder de loep. Tevens kunt u kennismaken met onze nieuwe redactievoorzitter Jan Jansen. De gewezen wethouder introduceert zichzelf en vertelt over zijn affiniteit met cultuur en de rijke geschiedenis die onze omgeving zo interessant maakt. Een geschiedenis waarvan u steeds een beetje meer te weten komt, elke keer als Ambt & Heerlijkheid bij u op de mat valt.

 

Eén man, die afscheid heeft genomen van de redactie, zijn wij veel dank verschuldigd: Hans Rijnbende heeft zich meer dan 12 jaar ingezet. Ook verschenen er diverse artikelen van zijn hand, waarvan er zelfs nog een aantal op de plank ligt. U bent dus nog niet van hem af. De echte liefhebber, en daartoe reken ik u, wens ik heel veel leesplezier met deze uitgave.

 

Dick Bosveld