Ambt & Heerlijkheid 175, jaargang 58, juni 2012

Adriaan_Kolkman_Boekpresent

Adriaan Kolkman presenteert zijn boek

Aflevering 175 van Ambt & Heerlijkheid heeft voor mij een bijzondere betekenis. Dit, omdat ik voor het eerst eindverantwoordelijk ben voor de inhoud waaraan weer meegewerkt is door een aantal enthousiaste auteurs. In de tien maanden dat ik deel uitmaak van de redactie heb ik ervaren dat er sprake is van een harmonieuze samenwerking met de overige leden. Er kwamen en komen nieuwe zaken op mij af, die bij de taak van een eindredacteur horen. Wenchel Maresch verdient een pluim voor de transparante wijze waarop hij vijf jaar lang zijn redactievoorzitterschap heeft uitgeoefend. Ik dank hem voor de voortreffelijke inwijding in de geheimen van A & H. Het is van een geruststellende gedachte adat ik te allen tijde een beroep op hem kan doen, mocht ik in problemen komen. Ook van de ervaring van de al jaren zittende redactieleden zal ik profijt hebben is mijn stellige overtuiging.

 

 In deze uitgave ziet u fraaie bijdragen van Frits Tesser (De Oude Jan in Velp deel 2), John Striker (landgoed Groot Bergsteijn), Herman Geursen (Schenkenschans deel 1) en Age Fennnema (landgoed Middachten). De avond dat Adriaan Kolkman zijn eerste exemplaar van het door hem geschreven boek in de Rhedense Dorpskerk kreeg uitgereikt was zo gedenkwaardig dat ik er graag een pagina aan wil wijden. Het gebeurt niet vaak dat van de hand van een van de leden van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal een boek verschijnt. “De oude Sint Mauritius” onthult een belangwekkend stukje geschiedenis over het laatst overgebleven monument in Rheden.

 

Het was een bijzondere avond voor de erevoorzitter, maar eigenlijk voor iedereen die op 19 april aanwezig was. Ook al omdat organist Piet Cnossen aan bod kwam, hij liet de aanwezigen genieten van schitterende klanken van het enige tijd geleden gerenoveerde Meere-orgel. Die 19e april stond dan ook bol van de historie. Een historie waarvoor een groeiend belangstelling is, zo blijkt telkens weer.

 

Dick Bosveld