Ambt & Heerlijkheid 171, jaargang 57, juni 2011

De Bockhorst in 1900

De Bockhorst in 1900

“De Bockhorst”

 

Nummer 171 van Ambt & Heerlijkheid staat geheel in het teken van landgoed De Bockhorst in Spankeren.
Onder de titel: ‘De bewogen geschiedenis van het Landgoed De Bockhorst’ beschrijft auteur A.T.G. (Ton) Elzebroek de historie van het landgoed waarnaast hij opgroeide.
Ook zijn in deze special bijdragen opgenomen van de hand van W.L. van Voorst Vader. Hij beschrijft de historie van de ‘N.V. Land Exploitatie Maatschappij de Bockhorst.
De Bockhorst is een redelijk onbekend landgoed. De onbekendheid is vooral te wijten aan de regionale geschiedschrijving, waarin de opvatting heerste dat er weinig bekend en te melden was over het landgoed en z’n geschiedenis. Ton Elzebroek vond in verschillende archieven echter voldoende informatie om deze speciale uitgave  van Ambt & Heerlijkheid moeiteloos te vullen. Het blijkt een goed gedocumenteerde historie, met daarbij voldoende verslaglegging in documenten, om er een gedetailleerd en makkelijk te lezen verhaal van te maken.

 

Hoe oud ‘De Bockhorst’ is, wordt uit de archieven niet exact duidelijk, maar we stappen in deze special voorlopig in de geschiedenis van het landgoed op donderdag 7 oktober 1613. Op die dag reisden de heren jonker Beerlics vanden Capelle en landmeter Bernard Kempinck namens het hof van Gelderland naar Spankeren. De aanleiding was een conflict als gevolg van het voornemen van Daniel van Theuven van ‘de Bockhorst’ om een korenwatermolen op de Assenbeek te leggen. Men vreesde dat dit zou leiden tot wateroverlast op de markegrond in de buurt van de bovenloop van de beek.

 

We wensen u als redactie veel leesplezier in dit themanummer. Het volgende nummer van Ambt & Heerlijkheid verschijnt in september en daarin ondermeer het vervolg van het verhaal over De Grote Laar in Spankeren, dat wegens ruimtegebrek in de vorige uitgave is ‘doorgeschoven’, aandacht voor de Canon van Rheden, die tegen die tijd ten doop zal worden gehouden en een bijdrage over Villa Agra in Velp.