Ambt & Heerlijkheid 167, jaargang 56, juni 2010

Ellecom-Engelse-Krijgsgevan

Ellecom – Engelse krijgsgevangenen

In nummer 167 van Ambt en Heerlijkheid het tweede deel over Avegoor in de Tweede Wereldoorlog. Hans Timmerman en John Striker doken in de bewogen geschiedenis van het Ellecomse landgoed, toen de SS er de scepter zwaaide.

 

Vanuit de Belangenvereniging Daalhuizen-Velp en de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost, en in samenwerking met de Oudheidkundige Kring, coördineren Theo van der Hoeven en Anita Matser een werkgroepje dat de 20e eeuwse historie van dit gebied onderzoekt en vast gaat leggen. In deze bijdrage wordt de nu nog aanwezige stalhouderij van Van Middelkoop belicht.

 

Hoewel er in de huidige situatie niet veel koepeltjes of schuilhutjes op de diverse uitzichtpunten op de zuidoostelijke Veluwezoom meer aanwezig zijn, was dat in het begin van de vorige eeuw beduidend anders. Veel uitzichtpunten of markante verhogingen in het natuurgebied ten westen van de Apeldoornseweg hadden op zijn minst een bankje en/of balustrade. In vele gevallen groeide zo’n uitzichtpunt uit tot een overdekte zitplaats of tot een echt gebouwtje zoals de Koepel van Viruly, Koepel de Kaap of de Valleikoepel. Walter de Wit schrijft er een aantal afleveringen over.

 

Nelleke den Boer-Pinxter schrijft deze keer over Alexander van Spaen zelf, over de periode tot mei 1661 en over de bezittingen die de Van Spaens hebben gekregen door zijn eerste huwelijk met Hendrina van Arnhem.

 

Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen vervolgen hun serie over de grote bouwmeesters van Ellecom. Na vader en zoon Gerrit Jan Rutgers, waarvan vader in Ellecom bouwt en zoon een groot architect wordt in Amsterdam, gaat het nu over de architect Jan Brink Evers en zijn zoon Henri Evers. Henri’s bekendste ontwerp is het stadhuis van Rotterdam, dat als één van de weinige gebouwen gespaard blijft bij het bombardement van Rotterdam in 1940.

 

Onze regio heeft heel wat kleurrijke figuren gekend. Met een zekere regelmaat willen we aandacht aan hen schenken en we beginnen met: Jan de Tippelaar, een verhaal van de hand van Walter de Wit.