Ambt & Heerlijkheid 165, jaargang 55, december 2009

Het laatste blad van 2009.

 

Het jaar zit er weer bijna op. Een goed moment om u allen, ook namens de redactie, prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2010 toe te wensen. Maar eerst lezen we in deze laatste uitgave van 2009 nog een bijdrage van Frits Tesser over Heer Frederik I van Rheden. Deze keer onderzoekt de auteur wat de motieven van bisschop Otto van Lippe zijn geweest om heer Frederik in de functie van gerechtelijk schout te benoemen in Oosterbeek (benedendorp) en in Velp.

 

Ton Elzebroek publiceert in deze uitgave van Ambt & Heerlijkheid het tweede en laatste deel van de geschiedenis van de watermolens in Spankeren. Die molens vertegenwoordigden een belangrijke economische waarde en waren voor de voortstuwing volledig afhankelijk van het stromende water in de Assenbeek. Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen schreven in het vorige nummer over de timmerman Rutgers en zijn zoon Gerrit Jan, beiden huizenbouwers in Ellecom. Hun tweede artikel gaat over Rutgers Junior, die een grote carrière als architect maakte in Amsterdam. Hij ontwierp in 1926 onder meer het prestigieuze Hotel American aan het Leidseplein en verzorgde daar ook de inrichting. Een ander hotel van zijn hand is het Carlton. Hij maakte deel uit van de door Berlage geïnspireerde Amsterdamse School.

 

In dit blad deel 1 van een serie over stations langs de lijn Arnhem-Dieren. En tot slot nog een terugblik op de uiterst geslaagde zomerexcursie, die dit keer naar het Ruhrgebied ging. Een op voorhand weinig voor de hand liggend reisdoel. Ter plekke bleek het een uiterst fascinerende bestemming te zijn, met een boeiende industriële historie die op vaak bijzondere wijze wordt bewaard.

 

De redactie