Ambt & Heerlijkheid 161, jaargang 54, december 2008

Alweer een jaar verder

 

Het jubileumjaar 2004 ligt al weer ver achter ons en we blijken een springlevende kring te zijn. En dat geldt ook voor Ambt & Heerlijkheid. Het afgelopen jaar hebben diverse nieuwe auteurs een bijdrage geleverd aan ons blad. Mensen zijn enthousiast begonnen met onderzoek naar en schrijven over hun huis, straat, dorp of hun persoonlijke geschiedenis. De schroom om een bijdrage te leveren verdwijnt en in gezamenlijk overleg komen er boeiende artikelen tot stand, die als een klein stukje persoonlijke of algemene historie in Ambt & Heerlijkheid verschijnen. Natuurlijk blijven we streven naar kwaliteit en inhoudelijk juiste verhalen en bijdragen. Van verschillende zijden hebben redactie en bestuur vernomen dat het tijdschrift met plezier gelezen wordt en sommige mensen zijn zelfs weer lid geworden omdat het blad er klaarblijkelijk toe uitnodigt.

 

Dit decembernummer start met een nieuwe reeks artikelen over Velpse landgoederen te beginnen met landgoed Rozenhagen, maar wij vervolgen ook onze wandeling door Ellecom. Verder duiken wij in het verre verleden met een kort artikel over de Romeinse nederzetting Elsweide. Het zeer gedetailleerde en informatieve verslag van de zomerexcursie “Operatie Market Garden in en rond Nijmegen” zal ongetwijfeld goede herinneringen oproepen bij de deelnemers
aan deze excursie en verschaft de thuisblijvers een helder beeld van de problemen van de geallieerden tijdens het laatste oorlogsjaar. Problemen die er toe leidden dat Arnhem een brug te ver was. Dat de Tweede Wereldoorlog ons niet loslaat blijkt ook uit de vele vaak zeer persoonlijke boeken die nog steeds over dit onderwerp verschijnen, zoals “Jongens achter de frontlijn” van Jan Meijer. Het is één van de boeken die we middels onze boekbespreking graag onder uw aandacht brengen.

 

De redactie hoopt u nu en in het nieuwe jaar weer veel leesplezier te bezorgen.