Ambt & Heerlijkheid 159, jaargang 54, juni 2008

Torck

Lubbert A. Torck

Roozendaal special

De aandacht voor Rozendaal, waar dit jaar meerdere jubilea gelijktijdig gevierd worden, wordt in deze special van A&H nog eens extra benadrukt. Na het winnen van de Entente Florale enige jaren geleden waarbij de natuur van Rozendaal vooral indruk maakte op de juryleden wordt nu de cultuur van deze bijzondere gemeente in Nederland over het voetlicht gebracht. Wie kan beter het gevoel verwoorden dat Rozendaal oproept bij haar bewoners en anderen die de schoonheid van dit kasteeldorp, zijn bevolking en de natuur evenzeer waarderen, dan schoolmeester, dichter, historicus J.A. Slempkes.

 


Dat Rosendael in zomerpraal

of wintertooi zo wondermooi,
hoe oud het zij, geloof maar vrij:
het blijft ons dierbaar u en mij,
het blijft ons dierbaar àllemáál
ons héérlijk Rosendael:
dat Rosendael
Spreekt eigen taal.
De taal van klanken en van kleuren.
De taal van bloesems en van geuren.
De taal van vogels, zonder tal,
en ’truisen van de waterval.
De taal der Veluwse natuur,
op iedre dag en ieder uur
maar altijd even schoon.

 

Uit “Des Konings Druiventros”. Historisch spel van Rosendael door J.A. Slemkes. Opgevoerd in kasteelpark midden zomer 1948 ter ere van het negentig jarig bestaan van de Rozendaalse Kapel.