Ambt & Heerlijkheid 157, jaargang 53, december 2007

Een nieuwe vormgever

 

De belangrijkste taak van de redactie is niet alleen de lezer interessante artikelen voor te schotelen maar dat tevens te doen in een kwaliteit die het oog aangenaam verrast. Een goede vormgever is daarbij onontbeerlijk. De redactiecommissie van Ambt & Heerlijkheid heeft het geluk gehad 10 jaar lang te kunnen profiteren van kennis, inzet en gevoel voor kwaliteit van onze lay-out man en zo gewaardeerd mede redactielid Peter Kamper. Het spijt ons dan ook zeer afscheid
van hem te moeten nemen! Verderop in dit nummer kunt u meer lezen over de verdiensten van Peter Kamper voor de Oudheidkundige Kring in het algemeen
en Ambt & Heerlijkheid in het bijzonder. De redactie heeft zich ten doel gesteld het door Peter bereikte hoge kwaliteitsniveau te handhaven en is verheugd in Mirjam van Kooi een kundige nieuwe vormgever gevonden te hebben. Dit nummer is van haar hand en, zoals u waarschijnlijk al gezien heeft, verschijnt Ambt & Heerlijkheid voortaan in kleur!

 

Voor wat betreft de inhoud van dit nummer, een bijzondere bijdrage gaat over de nieuw opgerichte Dierense Sjoel die weer een rol gaat spelen in de Dierense gemeenschap. In het verhaal van Sint-Mauritius wordt de relatie tussen deze voormalige legeraanvoerder en de Rhedense dorpskerk gelegd. We wijzen u dit keer vooral op de besprekingen van diverse pas verschenen boeken die een bijdrage leveren aan onze regionale historie.

 

De redactie